Записване на приетите на първо класиране ученици в НПМГ

Записване на приетите на първо класиране ученици  и подаване на заявления за участие във II класиране в НПМГ ще се осъществи на 12.07.2019 г., 15.07.2019 г. и 16.07.2019 г. (без събота и неделя!!!) от 8:00 до 18:00 часа в 24…

Необходими документи за записване на ученици след завършен VII клас в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

Класираните ученици се записват в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ със следните документи: Заявление до директора и информационна карта /по образец/ Оригинал на свидетелство за основно образование Копие от акт за раждане Декларация за личните данни /по образец/ Заявление за втори…

Свободни места за ученици (IX – XII клас) в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ за учебната 2019/2020 година

Свободни места  за ученици (IX – XII клас) в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ за учебната 2019/2020 година: Клас Профил и профилиращи предмети Брой свободни места ІХ в Математически; Интензивно изучаване на чужд език – английски език; Физика и Математика 2…

Национално състезание по природни науки и география

Идентифицирането на писмените работи на участниците в Националното състезание по природни науки и география ще се състои на 11.06.2019 г. от 17:00 до 19:00 часа в 20 кабинет на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ От Ръководството

Резултати от Националното състезание по природни науки и география

Награждаването на първенците в състезанието ще се състои в НПМГ, в актовата зала в 12:00 часа на 09.06.2019 г. Протколите с резултатите от всеки модул може да намерите тук: Талантлив биолог [по входящ номер] [по резултат] Талантлив физик [по входящ…

Национално състезание по природни науки и география

Уважаеми ученици, родители и колеги, на 9.06.2019 г. след официалното закриване на Националното състезание по природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ ще се проведат атрактивни химични и физични демонстрации.

Служебни бележки за Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“

Уважаеми родители и ученици, Служебните бележки за Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ ще получите на мейлите си (с които сте се регистрирали) на 5.06.2019 г. – сряда.  Моля, проверявайте и спама!!! Екипът на състезанието