Родителска среща – 5. и 8. клас

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че родителските срещи за новоприетите ученици в V и VIII ще се проведат от 18.30 часа в 130 аудитория на Факултета по химия и фармация на СУ „Свети Климент Охридски“ ,при спазване на противоепидемичните мерки, както…

Отпускане на еднократна помощ за ученици в VIII клас (Изх. № РУО1-26078/09.08.2021 г.)

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022…

Приключи кампанията за прием на ученици след завършен 4. клас

Последният приет ученик е с бал 537,9850 под номер 176 в таблицата с класирани ученици.
В двете паралелки са записани по 28 ученици. Надплановите 4 бройки са резултат от приема на техните близнаци в редовните 52.

Успехи по География на EGeo

Запомнящо се представяне на учениците Атанас Иванов от 10 Ж и Боян Петров 12 Ж на проведената Европейско олимпиада по география (ЕGeo) във Варна 18-20 юни 2021. Двамата се представиха изключително достойно и завоюваха БРОНЗОВИ МЕДАЛИ! Атанас Иванов беше най-малкият…