Изтеглени документи от профил Математически – Разширено изучаване на чужд език – Английски език

Незаетите места след трети етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ в профил Математически с разширено изучаване на  Английски език са 2 /две/.

Свободни места след трети етап на класиране

Незаети места след трети етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ са както следва:
Математически – Разширено изучаване на чужд език – Английски език – 1 място
Математически – Разширено изучаване на чужд език – Немски език – 1 място

СЪОБЩЕНИЕ!!!

На 1.07.2020 г. от 10:00 часа до 12:00 часа в 20 кабинет може да дойдете и да си видите писмените работи от Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас.