Седмично разписание за първия срок на 2017/2018 учебна година

Ученици, колеги, родители! Програмата за първия учебен срок на уч. 2017/2018 г. можете да видите [тук] (Обучение – Дневна форма – Седмично разписание). Графикът на учебното време може да видите [тук] (Обучение – Дневна форма – График учебно време).

Първата среща на Работната Група

На 16.09.2017 в НПМГ се състоя първата среща на Работна Група на родители, учители, ученици и приятели на  НПМГ. Събитието беше подкрепено от голям брой ентусиасти в съботния ден 🙂  Запознахме се, поговорихме и решихме да продължим с тази инициатива.…

Слово на директора на НПМГ по случай откриването на учебната 2017/ 2018г.

Мили ученици! Уважаеми колеги, родители, гости и приятели на НПМГ! Отново е 15 септември… – ден на поздравления, трепети и очаквания… Като и. д. директор на НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ“АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ”, в този тържествен момент, когато откриваме 2017/ 2018 уч.…

Мили ученици, родители и приятели на НПМГ! Отново е 15-ти септември…

ДОБРЕ ДОШЛИ на тържественото откриване на учебната 2017 / 2018 година, което ще се състои в двора на Гимназията на 15.09. 2017г. / петък / от 10.00 часа. ИНФОРМАЦИЯ за класните ръководители на новоприетите учениците в VIII клас VIII”А” матемематика…

Свободни места в класове за уч. 2017/2018 г. и график за приравнителни изпити

Свободните места в старшите класове на НПМГ можете да намерите тук. Свободни места в 8-ми клас няма! ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В НПМГ (IX – XII КЛАС) – СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ – ЗА…

Учебни смени за 2017-2018 г.

През първия учебен срок на учебната 2017-2018 г. първа смяна ще учат: 8а (математика с английски език), 8б (математика с немски език), 8в (физика), 8и (информатика) класове и целите випуски на 9ти и 11ти клас. Втора смяна ще учат: 8г…

Септемврийска изпитна сесия (1.09 – 14.09.2017г.)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ и ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016 – 2017 ГОД. НА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ съгл. Заповед № 1096 / 28.08. 2017г. на директора…

На вниманието на учениците за общежитие за учебната 2017/2018 година

Учениците трябва да внесат по 200 (двеста) лв. по банкова сметка BG53UNCR96603110641510 до 13.09.2017 г. Настаняването ще започне на 13.09.2017 г. след 14.00 часа. За справки: тел. 0887700651 – Камелия Георгиева За повече информация и да следите за промени може…

График за оформяне на годишна  оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение на учебната 2016 – 2017 година

ВАЖНО!!! График за оформяне на годишна  оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение на учебната 2016 – 2017 година 25.08. , 28.08 – 01.09.2017год. Учебен предмет, по който ще се полага изпит дата/ час / място (каб. в НПМГ)…

Проект „Твоят час“ за уч. 2017/ 2018г.

НПМГ информира, че възможност за участие в проекта „ Твоят час“ за уч. 2017/ 2018г. имат физически и юридически лица. Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/2018 година могат да се регистрират…