Сертификат на академията
Сертификат на академията

През 2002 година в НПМГ е регистрирана една от първите в България CISCO мрежова академия, която е към регионалната
СИСКО мрежова академия на СУ „Св. Кл. Охридски“.

В мрежовата академията на НПМГ курсистите имат възможност да завършат началния
курс CCNA (състоящ се от 4 семестъра) по програмa Exploration. Нейните възпитаници работят във водещи
фирми в тази област.

Всяка група се състои средно от по 10-12 човека. Занятията се провеждат в
компютърните зали на НПМГ в събота или неделя.