SSID: internet@NPMG
Потребителското име и паролата са същите, които се използват за влизане в компютрите и електронната поща.

При служебно сменена парола или ако искате да я смените сами трябва да направите едно от следните неща:

Да влезете в потребителя си от компютър в гимназията – ще Ви поиска смяна на парола

или

Да смените паролата си от тази страница

Свържете се с класния си ръководител или с преподавателя си по ИТ или Информатика.

След като Ви бъде дадена нова парола ще трябва да я смените по гореописания начин.