График за провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение през:

[априлска сесия 2015-16 г.]