Ние сме програма за подкрепа и обучение на учители и училищни екипи в планирането и осъществяването на научни фестивали по модела “Sci-High” High School Science Fair. Радваме се, че припознавате нуждата от стимулиране на интереса към науките в училище и имате интерес да сме партньори

Ние в Sci-High вярваме, че българската икономика има нужда от по-добре подготвена работна сила, ресурс от млади хора с отговорност към обществото и природата, ориентирани към колективно планиране и предлагане на решения, ползвайки наука.
Искаме и работим за това през 2030 г. във всеки регион на страната да се провеждат ежегодни училищни научни фестивали, учениците в гимназиален етап (14 – 18 години), които имат повишена научна грамотност, повишен интерес към изучаването на наука в училище, по-добри презентационни умения и работа в екип.

Информационна брошура – Sci high Информационен пакет за НПМГ

Заявление за участие – Заявка за участие_Sci – High