Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Олимпиади и състезания

2023/2024

Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ за ученици от VІІ клас

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ-ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ ООС – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ЛИНГВИСТИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ

Протокол на явилите се на олимпиада по Немски език

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ОБЩИНСКИ КРЪГ

Разпределение на учениците за олимпиадата по Химия и ООС през 2024

2022/2023

Резултати от Националното състезание по природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ 03.06.-04.06.2023 г.

Модул 1 – „Талантлив биолог“

Модул 2 – „Талантлив физик“

Модул 3 – „Талантлив химик“

Модул 4 – „Талантлив географ“

Запознаването с писмените работи на 05.06.2023 г. от 8:00 часа до 12:00 часа в зали 20 и 21 на НПМГ, в присъствието на родител настойник.

Допускането на ученици за запознаване с писмените работи е с документ за самоличност.

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

Във връзка с участието в Националното състезание по природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ на 03.06.2023 г. Ви уведомяваме, следното:

1. Участниците трябва да са пред сградите НПМГ/ Физически факултет на СУ – 30 мин. преди началото на всеки от модулите :

МодулВреметраене
Модул 1 – „Талантлив биолог“От 08.00 до 10.00 часа
Модул 2 – „Талантлив физик“От 10.30 до 12.30 часа
Модул 3 – „Талантлив химик“От 13.30 до 15.30 часа
Модул 4 – „Талантлив географ“От 16.00 до 18.00 часа

2.Всеки ученик се допуска за участие при представяне на един от следните документи за самоличност – лична карта, лична ученическа карта, задграничен паспорт .

3.Декларация за информирано съгласие за публично оповестяване на резултатите и за видеозаснемане, в случай, че е изразено НЕСЪГЛАСИЕ, се представя на квестора при постъпване в залата.

4.За модулите „Талантлив физик“ и „Талантлив химик“ участниците имат право да ползват непрограмируем калкулатор и чертожни инструменти. Останалите помощни материали се предоставят с изпитните варианти.

5.За модул „Талантлив биолог“ се допуска използване на цветни моливи при изобразяване на фигури и схеми.

6.На всички модули участниците трябва да пишат със СИН или ЧЕРЕН химикал.

7.Участниците са разпределени в сградите на НПМГ с адрес: ул. „Бигла“ 52-54 или Физически факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“ с адрес:  бул. „Джеймс Баучер“ №5

8.Разпределението можете да видите на /тук/ „Талантлив биолог“ „Талантлив физик“ „Талантлив химик“ „Талантлив географ“

9.Резултатите от състезанието ще бъдат публикувани на сайта на НПМГ на 04.06.2023 г. след 12:00 часа.

10.Програма на състезанието – вижте : /Тук/

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VІІ клас ще се проведе на 03.06.2023 г.

Регистрация за участие може да бъде направена:

Линкът ще е активен от 08.00 ч. на 03.05.2023 г. до 17.30 ч. на 29.05.2023 г. 

 от 11:00 до 13:00 часа и от 16:00 до 17:00 часа

Приложение:

  1. Декларация за информираност и съгласие.

Теми на състезание по математика „Европейско кенгуру“

Тема 1 клас

Тема 2 клас

Тема 3 клас

Тема 4 клас

Тема 5 клас

Тема 6 клас

Тема 7 клас

Тема 8 клас

Тема 9-12 клас

Резултатите от провелото се на 16.03.2023 г. състезание по математика „Европейско кенгуру“

Окончателен протокол на провелото се на 16.03.2023 година състезание по математика „Европейско кенгуру“, може да видите (ТУК)

Резултатите от провелото се на 16.03.2023 г. състезание по математика „Европейско кенгуру“

Скъпи ученици, родители и учители,

Резултатите от провелото се на 16.03.2023 година състезание по математика „Европейско кенгуру“, може да видите (ТУК)

Публикуваме резултати за училищата от районите: Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Красно село, Красна поляна, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Сердика, Средец, Триадица, за които НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ е определено за училище-координатор. 


Резултати за другите райони на София-град може да намерите на сайта на СМГ.

Актуализираните протоколи са окончателни и не могат да бъдат променяни.

Родителите, които не намират резултати на детето си и/или НЕ са дали съгласие за публикуване на резултати, могат да разберат фиктивния номер на детето си от училището в което учи .

Протоколът с резултатите на учениците се предоставя по служебен път на гимназиите в рамките на област София-град, които използват резултатите от състезанието за осъществяването на държавен план-прием в V клас.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

Пожелаваме Ви много бъдещи успехи!

Разпределение по зали за областен кръг на олимпиадата по математика на 12.02.2023 г. Участниците са сортирани по училища.

Резултати от общински кръг по Физика 2022/2023

Резултати от общински кръг по Астрономия 2022/2023

Резултати от общински кръг по Химия и ООС 2022/2023

Награждаването е на 29.01.2023 г. от 09:00 часа в танцовата зала на НПМГ

Национално зимно математическо състезание – окончателни резултати 12 клас

Национално зимно математическо състезание – окончателни резултати 8 клас

Национално зимно математическо състезание – окончателни резултати 11 клас

Национално зимно математическо състезание – окончателни резултати 10 клас

Национално зимно математическо състезание – окончателни резултати 9 клас

Национално зимно математическо състезание – предварителни резултати 8 клас – контестации след 19:30 часа

Национално зимно математическо състезание – предварителни резултати 11 клас – контестации след 19:00 часа

Национално зимно математическо състезание – предварителни резултати 12 клас – контестации след 18:50 часа

Национално зимно математическо състезание – предварителни резултати 10 клас – контестации след 18:45 часа

Национално зимно математическо състезание – предварителни резултати 9 клас – контестации след 18:40 часа

Национално зимно математическо състезание – Условия, кратки решения и критерии за оценяване

Разпределение по зали за Националното зимно математическо състезание на 27-29 януари 2023 г. в гр. София

Резултати от Общински кръг на олимпиадата по философия за 2022/2023:

– Първа състезателна група философия за 2022/2023 (тук)

– Втора състезателна група философия за 2022/2023 (тук)

Програма на Национално зимно математическо състезание на 27 – 29 януари 2023 г. в гр. София

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по Английски език 2022/2023

Протокол – класирани по математика за областен кръг 2022 г.

Общински кръг на олимпиадата по математика

Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“