В Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” се обучават над 1000 ученици в 41 паралелки:

  • Математика с английски език;
  • Математика с немски език;
  • Физика с английски език
  • Химия с английски език;
  • Биология с английски език;
  • Биология с немски език;
  • География с английски език;
  • Химия и биология с английски език;
  • Информатика с английски език.

Обучението по профилиращите предмети се осъществява чрез съвместна учебна работа със съответните факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Обучението по хуманитарните предмети също е на много високо ниво. Учениците на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” се представят отлично на национални и международни олимпиади, състезания и научни конференции не само в областта на природо-математическите дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта. Завършващите НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” имат възможност да се явят на вътрешни изпити по математика, физика, химия, биология и география, оценките от които се признават за кандидатстване в СУ „Св. Климент Охридски”. Учениците, завършили НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, стават част не само от интелектуалния елит на нацията, но и от творческия потенциал на престижни международни университети и институции.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.