„Човек трябва да работи, трябва да работи с цялата си душа, ум, сърце.“

акад. Любомир Чакалов

Национално състезание по природни науки и география

Идентифицирането на писмените работи на участниците в Националното състезание по природни науки и география ще се състои на 11.06.2019 г. от 17:00 до 19:00 часа в 20 кабинет на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ От Ръководството

Резултати от Националното състезание по природни науки и география

Награждаването на първенците в състезанието ще се състои в НПМГ, в актовата зала в 12:00 часа на 09.06.2019 г. Протколите с резултатите от всеки модул може да намерите тук: Талантлив биолог [по входящ номер] [по резултат] Талантлив физик [по входящ…

Национално състезание по природни науки и география

Уважаеми ученици, родители и колеги, на 9.06.2019 г. след официалното закриване на Националното състезание по природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ ще се проведат атрактивни химични и физични демонстрации.