„Човек трябва да работи, трябва да работи с цялата си душа, ум, сърце.“

акад. Любомир Чакалов

График за провеждане на поправителни изпити за ученици в самостоятелна и в дневна форма на обучение през допълнителна поправителна сесия

График за провеждане на поправителни изпити за ученици в самостоятелна и в дневна форма на обучение през допълнителна поправителна сесия

График за провеждане на приравнителни изпити за промяна на втори чужд език през септемврийската сесия на ученици от X и XI клас.

График за провеждане на приравнителни изпити за промяна на втори чужд език през септемврийската сесия на ученици от X и XI клас.