Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

За Вас, седмокласници

НВО – 2024 година

НВО и кандидатстване след завършен VII клас

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на VII клас

ДейностСрок
1. Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит по чужд език и оценяване на дигиталните компетентностиот 01.02. до 16.02.2024 г.
Отг. кл. р-ли, Силвия Лолова
2. НВО
2.1. БЕЛ (задължителен)19.06.2024 г., начало 09:00 ч.
2.2. Математика (задължителен)21.06.2024 г., начало 09:00 ч.
2.3. Чужд език по желание на ученика20.06.2024 г. начало 09:00 ч.
3. Оценяване на изпитните работив периода
от 22.06. до 29.06.2024 г.
4. Обявяване на резултатите от НВОдо 02.07.2024 г.