Информация и резултати от олимпиадите, на които НПМГ е училище-координатор и училище-домакин:

Национален кръг на олимпиадата по математика

7 клас

Протокол от проверката на писмените работи (7 клас)

Условия и примерни решения на задачите (7 клас)

8 клас

Окончателен протокол от проверката на писмените работи (8 клас)

Условия и примерни решения на задачите (8 клас)

9-12 клас

Условия, кратки решения и критерии за оценяване, първи ден (9-12 клас)

Условия, кратки решения и критерии за оценяване, втори ден (9-12 клас)

Протоколи – класиране, оценки, лауреати, разширен национален отбор (9-12 клас)

Програма за провеждане на националния кръг на олимпиадата по математика

Областен кръг на олимпиадата по ИТ

Протоколи – предложения за допускане до национален кръг

Мултимедийни проекти
Интерактивни проекти
Мултимедийни игри и симулации
Софтуерни приложения
Разпределени уеб приложения
Интернет на нещата

Протоколи – явили се ученици на областен кръг

Мултимедийни проекти
Интерактивни проекти
Мултимедийни игри и симулации
Софтуерни приложения
Разпределени уеб приложения
Интернет на нещата

Графици за защита по направления:

Мултимедийни проекти
Интерактивни проекти
Мултимедийни игри и симулации
Софтуерни приложения
Разпределени уеб приложения
Интернет на нещата

Областен кръг на олимпиадата по математика

Областен кръг на олимпиадата по математика – Разпределение по училища на учениците до 6. клас
Областен кръг на олимпиадата по математика – Разпределение по зали на учениците от 7. клас, явяващи се в НПМГ

Протоколи от общински кръгове

Протокол – общински кръг на олимпиадата по гражданско образование
Протокол – общински кръг на олимпиадата по български език и литература
Протокол – общински кръг на олимпиадата по биология
Протокол – общински кръг на олимпиадата по география и икономика
Протокол – общински кръг на олимпиадата по астрономия
Протокол – общински кръг на олимпиадата по немски език
Протокол – общински кръг на олимпиадата по физика
Протокол – общински кръг на олимпиадата по философия
Протокол – общински кръг на олимпиадата по история и цивилизации
Протокол – общински кръг на олимпиадата по химия
Протокол – общински кръг на олимпиадата по английски език
Протокол – областен кръг на олимпиадата по математика