Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Олимпиади и състезания

Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ за ученици от VІІ клас


Национален кръг на олимпиадата по география и икономика

Резултати

Национална олимпиада по география и икономика – разпределение

Национална олимпиада по география и икономика – организация

Национален кръг на олимпиадата по математика

Национална олимпиада по математика – разпределение по стаи

Програма за провеждане на Националния кръг на олимпиадата по математика в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“

Пролетно математическо състезание – организация

Допускането на учениците от 4. клас в сградата на НПМГ ще започне в 8:15 часа на 30.03.2024 г. Родителите ще могат да ги придружат до съответната стая.

Разпределение по зали за “Пролетно математическо състезание” през 2023/2024 учебна година

„Пролетно математическо състезание“ за ученици от IV клас през 2023/2024 учебна година

Допълнение към датите за запознаване с писмените работи към протокола на националната комисия на олимпиадата по химия и ООС

Запознаване с писмените работи от областния кръг на олимпиадата по химия и ООС

ПРОТОКОЛ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ

ПРОТОКОЛ № 2 НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, НЕПРЕДЛОЖЕНИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ И НЕДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ ООС – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ЛИНГВИСТИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ

Протокол на явилите се на олимпиада по Немски език – 2024

Разпределение на учениците за олимпиадата по Химия и ООС през 2024

ГРАФИК НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИТЕ

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по английски език

Резултати от общински кръг по Гражданско образование

Резултати от общински кръг по Физика 2022/2023

Резултати от общински кръг по Астрономия 2022/2023

Резултати от общински кръг по Химия и ООС 2022/2023

Програма на Национално зимно математическо състезание на 27 – 29 януари 2023 г. в гр. София

Нови успехи на нашите петокласници в математическите състезания през февруари и март

През месеците февруари и март се проведоха няколко математически състезания, в които участваха петокласниците на НПМГ :

 зимен кръг на международното математическо състезание „Математика без граници“ ( на 06.02 ) с общо 1316 участници от 19 държави в тази възрастова група;

 пролетен кръг на международното математическо състезание „Математика без граници“  (на 20.03 ) с общо  991 участници от 18 държави в тази възрастова група;

„Европейско кенгуру“ – на 17.03 , с общо 4141 участници от страната в тази възрастова група;

Пролетно математическо състезание на 26.03, с общо 536 участници от страната в тази възрастова група.

Ето как се представиха петокласниците на НПМГ.

На състезанието „Европейско кенгуру“ участваха 51 наши ученици от 5а и 5б клас. Средният резултат от тяхното представяне е 68,37 точки ( при средно за страната – 42,09), като Селена Бухова от 5б клас постигна максималния резултат за това състезание от 100 точки.

На Пролетното математическо състезание имахме 27 участници от 5а и 5б  клас, като трима от тях – Велина Тодорова , Невена Ралева и Теа Тодорова (от 5б клас ) постигнаха максималния резултат за състезанието от 26 точки.

В зимния кръг на „Математика без граници“ участваха 40 петокласници от НПМГ, които спечелиха 32 медала : 5 златни, 16 сребърни и 11 бронзови. В пролетния кръг на същото състезание отново участваха 40 ученици от и клас и те спечелиха 31 медала : 2 златни, 20 сребърни и 9 бронзови. Носители на седемте златни медала от двата кръга са Александра Малюк, Даниел Христов и Лина Дамянова от 5а клас и Мая Милойкова, Теа Тодорова, Велина Тодорова и Дарина Стоилкова от 5б клас.

Дотук общо в трите кръга на „Математика без граници“ са спечелени 94 медала: 16 златни, 52 сребърни и 26 бронзови. Най-добро общо представяне от трите кръга има Велина Тодорова от 5б клас – 2 златни медала и един сребърен медал.

Поздравяваме нашите най-малки ученици за постигнатите успехи и положените усилия и им пожелаваме да се представят все по-добре!

Окончателни резултати от Националната олимпиада по математика 9-12. клас

Предварителни резултати от Националната олимпиада по математика 9-12. клас

Окончателни резултати 71 Национална олимпиада за 8 клас можете да видите ТУК

От 16 до 18 април 2022 г. НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” ще бъде домакин на Националния кръг на Националната олимпиада по математика. С програмата за провеждане на олимпиадата можете да се запознаете ТУК.

Разпределението по зали за участниците в Националната олимпиада по математика от 9 до 12 клас е едно и също за двата състезателни дни.

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от провелото се на 17.03.2022 година състезание по математика „Европейско кенгуру“.

С разрешение на Националната комисия, поради необходимостта да се коригират някои данни, подадени некоректно от училищата, се наложи да забавим с няколко часа обявяването на резултатите. Молим да бъдем извинени за това закъснение!

РЕЗУЛТАТИ 1 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 2 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 3 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 4 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 5 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 6 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 7 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 8 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 9 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 10 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 11 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 12 КЛАС

Публикуваме резултати само за учениците от Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Красно село, Красна поляна, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Сердика, Средец, Триадица, за които НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” е определено за училище-координатор. Резултати за другите райони на София-град може да намерите на сайта на СМГ.

Теми от математическо състезание “Европейско кенгуру”

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас-12 клас

· Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протоколите се входират чрез молба до Директора на имейл адрес npmg@npmg.org не по-късно от 17:00 ч. на 30.03.2022 г.

· Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи разглежда сигналите, взима решение по тях и актуализира протоколите с резултатите на явилите се ученици.

· Актуализираните протоколи са окончателни и не могат да бъдат променяни.

Родителите, които НЕ са дали съгласие за публикуване на резултати, могат да разберат фиктивния номер на детето си от училището на ученика.

Протоколът с резултатите на учениците се предоставя по служебен път на гимназиите в рамките на област София-град, които използват резултатите от състезанието за осъществяването на държавен план-прием в V клас.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

Пожелаваме Ви много бъдещи успехи!

Пролетното математическо състезание за ученици от 4. клас, 26.03.2022 г.

Уважаеми ученици и родители!

На 26.03.2022 г. НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ е домакин на Пролетното математическо състезание за ученици от 4. клас.

Състезанието ще започне в 9:00 часа и е с продължителност 4 ч. 30 мин. За участие в състезанието учениците, разпределени в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, трябва да се явят, както следва

Всички участници трябва да имат документ за самоличност.

Разпределението на ученици по зали можете да видите ТУК.

Областен кръг на НОИТ

Протокол на явилите се на НОИТ

Протокол на допуснати на НОИТ

Списък на учениците от 4 клас, които са заявили желание да се явят на Пролетно математическо състезание на 26.03.2022 година в НПМГ, от училищата от райони „Лозенец“, „Студентски“, „Средец“, „Изгрев“, „Кремиковци“.

Списък с разпределение по стаи ще бъде публикуван на 25.03.2022 следобед.

Ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 26.03.2022 г. в 08.00 ч.

Ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 26.03.2022 г. в 08.30 ч.

Отговори на национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ 2021/2022 проведено на 17.03.2022

График за защити на НОИТ – София-град-областен кръг

Информация и резултати от олимпиадите, на които НПМГ е училище-координатор и училище-домакин:

Уважаеми ученици и родители, с писмените работи от областния кръг на олимпиадата по математика за 2021/2022 на ученици от 4, 5 и 6 клас ще можете да се запознаете от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в библиотеката на НПМГ / втори етаж/ от 09.03.2022 до 11.03.2022 г.

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас са обявени на сайта на Софийска математическа гимназия https://smg.bg/uspehi-rezultati-novini/2022/03/08/5827/rezultati-za-iv-v-i-vi-klas-ot-oblastniya-kryg-na-olimpiadata-po-matematika-prez-2021-2022-uchebna-godina/ .

Предварително разпределение на учениците за областен кръг

Разпределение по стаи на областния кръг на олимпиадата по математика в НПМГ

Списъкът ще се актуализира ако има пропуснати ученици!

Протоколи от общински кръгове

Протокол – класирани на областен кръг на олимпиадата по математика 2021/2022

Протокол – класирани на областен кръг на олимпиадата по Руски език 2021/2022

Протокол – класирани на областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации 2021/2022

Протокол – класирани на областен кръг на олимпиадата по Английски език 2021/2022

Протокол – резултати от общинския кръг на олимпиадата по физика 2021/2022

Протокол – класирани на областен кръг на олимпиадата по химия 2021/2022

Протокол – резултати от общинския кръг на олимпиадата по астрономия 2021/2022

Протокол – класирани на областен кръг на олимпиадата по география и икономика 2021/2022

Протокол – резултати от общинския кръг на олимпиадата по БЕЛ

Протокол – класирани на областен кръг на олимпиадата по философия

Протокол – класирани на областен кръг на олимпиадата по биология