Проткол за класиране на учениците, подали заявления за участие в класиране за свободното място в VIII Б клас.

Архив

На 20.09.2021 г. са изтеглени документите на ученичка от VІІІ б клас.

По този начин в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ има свободно място в паралелка профил „Математически – НЕ, Мат., Инф.“ с разширено изучаване на чужд език.

Срок за подаване на документи: до 13.00 часа на 23.09.2021 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

 

Свободни места  за ученици в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ към 06.08.2021 г., както следва:

Клас Профил Брой свободни места
ХІІ ж Икономическо развитие; Разширено изучаване на чужд език – Английски език. 1

Срок за подаване на документи: до 13.00 часа на 10.09.2021 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Свободни места за ученици в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ към 15.07.2021 г., както следва:

Клас Профил Брой свободни места
Х ж Икономическо развитие; Разширено изучаване на чужд език – Английски език. 1
ХІ г Природни науки; Разширено изучаване на чужд език – Английски език 1
ХІІ ж Икономическо развитие; Разширено изучаване на чужд език – Английски език. 1

Срок за подаване на документи: до 13:00 часа на 30.07.2021 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Протокол за класиране на учениците за обявените свободни места

 

С писмо с изходящ № РУО1-25382/21.09.2020 г.  на Началника на РУО София-град и входящ № 42/21.09.2020 г. в НПМГ броят на местата в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година е завишен, както следва:

  • профил „Математически“ с профилиращи предмети математика и информатика, с разширено изучаване на АЕ – 2 места
  • „Природни науки“ с профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, с разширено изучаване на АЕ – 2 места
  • „Софтуерни и хардуерни науки“ с профилиращи предмети информатика и ИТ, с разширено изучаване на АЕ – 2 места

Протокол за класиране на учениците

Класирането на  учениците, подали заявление за участие в класирането е съгласно утвърдените изисквания за формиране на бала по държавния план-прием при кандидатстване за НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Не се приемат документи за мястото в XIг клас. Постъпилите заявления са класирани – Протокол с вх.№04/15.09.2020.

Свободни места  за ученици в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ към 14.09.2020 г., както следва:

Клас Профил и профилиращи предмети Брой свободни места
ХI г Природни науки; Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование 1
XII e Природоматематически; Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Немски език 1

Срок за подаване на документи: до 16.00 часа на 15.09.2020 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Свободни места  за ученици в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ за учебната 2020/2021 година към 25.08.2020 г., са както следва:

Клас Профил Брой свободни места
ІХ б Математически; Разширено изучаване на чужд език – немски език. 1

Срок за подаване на документи: до 13.00 часа на 28.08.2020 г. В канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

 

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с изискванията на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, Ви уведомяваме за наличието на свободни места  за ученици в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ към 12.02.2020 г., както следва:

Клас Профил и профилиращи предмети Брой свободни места
Х ж Икономическо развитие; География и икономика и Английски език 1
Х з Природни науки; Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия 1
XI б Природоматематически; Математика, Информатика, Немски език 1
XII e Природоматематически; Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Немски език 1
XII з Природоматематически; Химия и опазване на околната среда, Английски език 2

Срок за подаване на документи: до 16.00 часа на 14.02.2020 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.


Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с изискванията на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, Ви уведомяваме за наличието на свободни места  за ученици в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ към 3.12.2019 г., както следва:

Клас Профил и профилиращи предмети Брой свободни места
X ж Икономическо развитие; География и икономика и Английски език 1
XI б Природоматематически; Математика, Информатика, Немски език 1
XII e Природоматематически; Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Немски език 1
XII з Природоматематически; Химия и опазване на околната среда, Английски език 2

Срок за подаване на документи: до 16:00 часа на 13.12.2019 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

От Ръководството на НПМГ


Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с изискванията на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, Ви уведомяваме за наличието на свободни места  за ученици в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, както следва:

Клас Профил и профилиращи предмети Брой свободни места
VIII в Математически; Разширено изучаване на чужд език – английски език; Физика и астрономия  и Математика. 1
XI б Природоматематически; Математика, Информатика, Немски език 1
XII e Природоматематически; Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Немски език 1
XII з Природоматематически; Химия и опазване на околната среда, Английски език 2

Срок за подаване на документи: до 13.00 часа на 25.09.2019 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

От Ръководството на НПМГ

Свободни места  за ученици (IX – XII клас) в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ за учебната 2019/2020 година:

Клас Профил и профилиращи предмети

Брой свободни места

ІХ в Математически; Интензивно изучаване на чужд език – английски език; Физика и Математика

2

ХІ б Природоматематически; Математика, Информатика, Немски език

1

ХІ г Природоматематически; Математика, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование

1

ХІІ б Природоматематически; Математика, Информатика, Немски език

1

ХІІ е Природоматематически; Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Немски език

1

ХІІ з Природоматематически; Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Английски език

2

Документи се приемат всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа в канцеларията на НПМГ до 31.08.2019 г.