Учебна 2023/2024 година

В нито една паралелка в гимназията няма свободни места!!!

Протокол за класиране на учениците, подали заявление за участие в класиране в свободните места в НПМГ

Към 25.09.2023 година, свободните места са както следва:

  1. В VIII ж клас – 1 (едно), профил Икономическо развитие с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети география и икономика и английски език. Балообразуване – съгласно изискванията за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година:
Брой точки от НВО математикапо 2
Брой точки от НВО БЕЛпо 1
Брой точки от олимпиадата по география – областен кръг, над 60% от максимално постигнатите точки  или Национално състезание по Природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“– модул „Талантлив географ“по 1
Оценката по география и икономика  от свидетелството за основно образование.по 1
Оценката по математика  от свидетелството за основно образование.по 1
Срок за подаване на документи: до 13.00 часа на 27.09.2023 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Необходими документи: Копие от училищните учебни планове за предходната година. Копие на Удостоверение за основно образование.

2. В IХ ж и ХII и клас.

КласПрофилБрой свободни места
IХ жИкономическо развитие, разширено изучаване на английски език1
ХII иСофтуерни и хардуерни науки, разширено изучаване на английски език1
Срок за подаване на документи: до 13.00 часа на 27.09.2023 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.
Необходими документи: Копие от училищните учебни планове за предходната година. Разпечатка от ел. дневник на оценките от последния завършен клас.