АРХИВ


Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с изискванията на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, Ви уведомяваме за наличието на свободни места  за ученици в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ към 12.02.2020 г., както следва:

Клас Профил и профилиращи предмети Брой свободни места
Х ж Икономическо развитие; География и икономика и Английски език 1
Х з Природни науки; Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия 1
XI б Природоматематически; Математика, Информатика, Немски език 1
XII e Природоматематически; Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Немски език 1
XII з Природоматематически; Химия и опазване на околната среда, Английски език 2

Срок за подаване на документи: до 16.00 часа на 14.02.2020 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.


Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с изискванията на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, Ви уведомяваме за наличието на свободни места  за ученици в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ към 3.12.2019 г., както следва:

Клас Профил и профилиращи предмети Брой свободни места
X ж Икономическо развитие; География и икономика и Английски език 1
XI б Природоматематически; Математика, Информатика, Немски език 1
XII e Природоматематически; Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Немски език 1
XII з Природоматематически; Химия и опазване на околната среда, Английски език 2

Срок за подаване на документи: до 16:00 часа на 13.12.2019 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

От Ръководството на НПМГ


Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с изискванията на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, Ви уведомяваме за наличието на свободни места  за ученици в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, както следва:

Клас Профил и профилиращи предмети Брой свободни места
VIII в Математически; Разширено изучаване на чужд език – английски език; Физика и астрономия  и Математика. 1
XI б Природоматематически; Математика, Информатика, Немски език 1
XII e Природоматематически; Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Немски език 1
XII з Природоматематически; Химия и опазване на околната среда, Английски език 2

Срок за подаване на документи: до 13.00 часа на 25.09.2019 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

От Ръководството на НПМГ


Архив

учебна 2018/2019 година

Свободни места  за ученици (IX – XII клас) в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ за учебната 2019/2020 година:

Клас Профил и профилиращи предмети

Брой свободни места

ІХ в Математически; Интензивно изучаване на чужд език – английски език; Физика и Математика

2

ХІ б Природоматематически; Математика, Информатика, Немски език

1

ХІ г Природоматематически; Математика, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование

1

ХІІ б Природоматематически; Математика, Информатика, Немски език

1

ХІІ е Природоматематически; Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Немски език

1

ХІІ з Природоматематически; Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Английски език

2

Документи се приемат всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа в канцеларията на НПМГ до 31.08.2019 г.