Педагогическият съвет при НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ на свое заседание  реши следните състезания и олимпиади, които ще се проведат в рамките на учебната 2021-2022 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2022-2023 учебна година:

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика за ІV клас (12.02.2022 г.);
  2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ (17.03.2022 г.);
  3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (26.03.2022 г.);
  4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ (14.05.2022 г.);

*Забележки:

  • Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата се определят и публикуват допълнително.
  • Датите за провеждане се определят от Министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН (тук).

Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година