Прием 2023/2024

Заповед на РУО за утвърждаване на държавен план-прием 2023/2024

Заповед за дейности по приема на ученици в V клас

Предложение за Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

Вътрешни правила за държавен план-прием в V клас през учебната 2023-2024

Уважаеми родители и ученици,

Педагогическият съвет при НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ на свое заседание, протокол №13/14.09.2022 г., реши следните състезания и олимпиади, които ще се проведат в рамките на учебната 2022-2023 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2023-2024 учебна година:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика за ІV клас (12.02.2023 г.);
 2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ (16.03.2023 г.);
 3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (25.03.2023 г.);
 4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ (13.05.2023 г.);

*Забележки:

 • Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата се определят и публикуват допълнително.
 • Датите за провеждане се определят от Министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН (тук).
 • Заповедта за утвърждаване на ученическите олимпиади и състезания тук.
 • УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ,
 • На 03.04.2023 г. ще се проведе ден на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ .
 • Събитието има за цел да представи държавния план-прием в V и VІІІ клас през предстоящата 2023/2024 учебна година. Гостите на НПМГ ще имат възможност да разгледат специализираните кабинети по информатика и информационни технологии, физика, химия и биология.
 • Програма на мероприятието:
 • За бъдещите петокласници
 • От 12.00 часа в танцовата зала на НПМГ – среща с Ръководството и преподаватели по математика и човек и природа за запознаване с приема, организацията и обучението в прогимназиален етап.
 • Презентацията може да видите тук I част ; II част

Прием 2022/2023

На вниманието на всички петокласници и техните родители

Приключи кампанията за прием на ученици след завършен 4. клас.

Последният приет ученик е с бал 818,86 под номер 173 в таблицата с класирани ученици.

В двете паралелки са записани по 27 ученици. Надплановите 2 бройки са резултат от приема на техните близнаци в редовните 52.

Разпределението на учениците по паралелки предстои и родителите ще бъдат уведомени за подробностите на посочените от тях имейли.

Пожелаваме успех на всички кандидатствали ученици и се надяваме Гимназията отново да бъде част от техните мечти след завършване на 7. клас.

Добре дошли на най-малките членове на общността на НПМГ! Бъдете достойни носители на традициите на нашето училище, продължавайте да мечтаете и да

се трудите все така упорито. Нека следващите 8 години бъдат щастливи и незабравими!

Уважаеми родители и ученици,

Приключи първият етап на приема на ученици в V клас за учебната 2022/2023 г.,

Към 17.00 часа на 11.07.2022 г. има 42 свободни места.

Следващите по низходящ ред ученици ще бъдат поканени да се запишат в срок до 14.07.2022 г. от 8.00 часа до 17.00 часа.

Класиране на учениците за държавен план-прием в V клас на НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” за учебната 2022/2023 г. може да видите [ТУК]

Записването на приетите ученици е на 08.07.2022 г. и на 11.07.2022 г. от 8.00 до 17.00 часа.

ЗАПИСВАНЕ

Всичко, което трябва да знаете, за да запишете петокласник в НПМГ:

– Носете оригинал на свидетелството за завършен начален етап на основно образование;

1.На място ще ни е необходима следната информация:

– адрес, телефон на ученика/ученичката;

– адреси, телефони, имейли на родителите/настойниците;

– име, фамилия, телефон на личния лекар.

2.Трябва да имате готовност да посочите желания модул по ФВС. Училището предлага следните спортни дейности:

бадминтон / футбол / волейбол / баскетбол / хандбал

3.Учениците, желаещи да участват в групи по програмата „Ученически олимпиади и състезания“ и клубове по интереси, ще могат да попълнят декларация на място за:

математика / информатика / информационни технологии / астрономия

За записване при нас НЕ е необходимо медицинско свидетелство.

Уважаеми родители, Проектотаблицата с коригирани резултати от Областен кръг на олимпиадата по математика можете да проверите [ТУК]

Проектотаблица с точките на учениците от олимпиадата по математика и/или състезанията, използвани при класирането и приемането на ученици в V клас 

Уважаеми родители, 

в проектотаблицата можете да проверите точките на учениците от олимпиадата и състезанията, използвани при класирането и приемането на ученици в 5. клас в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. Ако считате, че има некоректно отразени данни и имате основание за корекция, трябва да подадете заявление в 12 кабинет на НПМГ, на 06.07.2022 г. от 13:00 до 15:00 ч. 

Бихме желали да напомним на всички родители и ученици, че съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г., за да участва в класирането, ученикът трябва да е взел участие и да има резултати от поне две състезания или от олимпиадата и едно състезание. 

Уважаеми родители,

Във връзка с грешно подадени по служебен път резултати от Областен кръг на олимпиадата по математика, проектотаблицата ще бъде коригирана до 17.00 часа 06.07.2022 г.

Не е необходимо да подавате заявление за корекция на резултатите от олимпиадата по математика.

Подаване на документи за участие в държавния план-прием за V клас за учебната 2022/2023 от 01.07.2022 г. до 05.07.2022 г. на адрес:   https://forms.gle/Wb1EAGp5GP2YY85A9

Заявление – може да изтеглите  ТУК

Декларация – може да изтеглите ТУК.

На 15 юни 2022 г. се проведе Ден на отворените врати в НПМГ. Представяме на Вашето внимание подготвената за събитието презентация с информация за балообразуването.

Благодарим на всички родители и ученици, които уважиха събитието! За нас беше огромно удоволствие да се срещнем с толкова много хора, които се интересуват от любимото ни училище. Надяваме се, че сме успели да отговорим на въпросите, които Ви вълнуват и оставаме на разположение за повече подробности.

Успех на всички Вас в предстоящата кампания.

На 15.06.2022 г. ще се проведе ден на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

Събитието e предназначено за бъдещите петокласници и техните родители. 

Очакваме Ви в 9:30 часа в танцовата зала и кабинетите на първия етаж. 

Ще представим информация за балообразуването и графика на дейностите по приема след четвърти клас. 

Ръководството на училището ще бъде на разположение, за да отговори на въпросите Ви.

След приключване на събитието презентацията ще бъде достъпна в сайта на НПМГ, раздел: Прием след 4.клас.

График на дейностите за държавния план-прием след IV клас за 2022/2023 г

Документи за участие в приема в V клас – заявление и декларация

Заповед от РУО за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023

Педагогическият съвет при НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ на свое заседание, протокол №3/24.11.2021 г., прие вътрешни правила за държавен план-прием на ученици в V клас   през учебната 2022/2023 г. утвърдени със Заповед № РД13-339/24.11.2021 г.

Заповед № РД13-339/24.11.2021 г. на Директора на НПМГ за утвърждаване на вътрешни правила за държавен план-прием на ученици в V клас през учебната 2022/2023 година 

Педагогическият съвет при НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ на свое заседание, протокол №14/14.09.2021 г., реши следните състезания и олимпиади, които ще се проведат в рамките на учебната 2021-2022 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2022-2023 учебна година:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика за ІV клас (12.02.2022 г.);
 2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ (17.03.2022 г.);
 3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (26.03.2022 г.);
 4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ (14.05.2022 г.);

*Забележки:

 • Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата се определят и публикуват допълнително.
 • Датите за провеждане се определят от Министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН (тук).

Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година 

Съгласно чл. 73, ал. 1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование: „Чл. 73. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН: 1. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или

2. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.“