Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Прием след 7. клас

За учебната 2024/2025

Заповед за Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

Ден на отворените врати в НПМГ

Ден на отворените врати – презентация

На 29 март 2024 г. в Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ ще се проведе ден на отворените врати.

От 14:30 до 16:00 часа всички желаещи ученици от VII клас и техните родители ще могат да разгледат училището, да се срещнат и да разговарят с преподавателите по профилиращи предмети:

От 16:00 до 17:00 часа в 130 аудитория на Факултета по химия и фармация към СУ „Свети Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1, ще се проведе среща на ръководството на НПМГ с учениците от VII клас и техните родители, на която ще се обсъдят различните паралелки и балообразуването за прием в тях.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

с решение на Педагогически съвет – протокол №3/06.11.2023 г.

Забележка:

При балообразуването, в зависимост от профила, влизат следните компоненти:

Важно съобщение!

Всички седмокласници, които ще кандидатстват за учебната 2024/2025 година в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“  в профилите – „Математически“ с физика и астрономия и математика; „Природни науки“ с химия и ООС и биология и ЗО и „Икономическо развитие“ трябва да се явят на съответната олимпиада: по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, география и икономика – областен кръг и/или на Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, както следва:

ПрофилОбластен кръг и/или на Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“
„Математически“ с физика и астрономия и математика, АЕОбластен кръг на олимпиадата по физика или модул „Талантлив физик“ от НС по природни науки и география.
„Природни науки“ с химия и ООС и биология и ЗО, АЕОбластен кръг на олимпиадата по химия или модул „Талантлив химик“ от НС по природни науки и география.
„Природни науки“ с биология и ЗО и химия и ООС, АЕОбластен кръг на олимпиадата по биология или модул „Талантлив биолог“ от НС по природни науки и география.
„Природни науки“ с биология и ЗО  и химия и ООС, НЕМодул „Талантлив биолог“  и модул „Талантлив химик“ от НС по природни науки и география.
„Икономическо разнвитие“ с география и икономика и АЕОбластен кръг на олимпиадата по география или модул „Талантлив географ“ от НС по природни науки и география.

Забележка: За профилите „Математически“ с математика и информатика с АЕ/НЕ не се изисква участие в олимпиада или състезание

Регламента на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ може да прочетете тук, а програмите по модули са следните:

Регламентите  на олимпиадите по биология и здравно образование, физика, химия и опазване на околната среда, география и икономика може да прочетете тук, заповедта за утвърждаване на ученическите олимпиади и състезания тук.

Всички профили в Гимназията изучават чуждия език разширено. По този начин няма прекъсване на обучението по общообразователната подготовка и се дава възможност за допълнителни часове по профилиращите предмети – математика, информатика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и икономика още в първи гимназиален етап. 

Училищните учебни планове можете да разгледате тук.

График на дейностите – прием 2024/2025

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/ 2024 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката/

Вид дейностСрок
Провеждане на Национално външно оценяване по: Български език и литература   Математика    19 юни 2024 г., начало 09,00 часа 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Обявяване на резултатите от НВОдо 02 юли 2024 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.08-10 юли 2024 г. вкл.
Обявяване на на първи етап на класиранедо 12 юли 2024 г. вкл.
Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране15 – 17 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране22 – 24 юли 2024 г.
Обявяване на свободните места за трети етап на класиране25 юли 2024 г.
Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране26 и 29 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от трети етап на класиранедо 30 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране31 юли и 1 август 2024 г.
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиранедо 02 август 2024 г., вкл.
Подаване на заявления за участие в четвърти етап на класиране5 и 6 август 2024 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 7 август 2024 г., вкл.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране8 и 9 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 12 август 2024 г., вкл.
Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиранеопределя се от директора до 11 септември 2024 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2024 г. вкл.

За учебната 2023/2024

Уважаеми родители и ученици,

уведомяваме ви, че след V етап на класиране за държавен план-прием няма свободни места.

Уведомяваме Ви, че след четвърти етап на класиране има 3 (три) свободни места, както следва:

Подаване  на документи за участие в пети етап на класиране:

на 28.08.2023 г. от 09.00 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 16.30 часа

Място на подаване на документите –  деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

 1. Заявления по образец за участие в класирането
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование
 3. Декларация за обработка на личните данни

Обявяване на списъците с класираните ученици – на 29.08.2023г. до 14.00 ч.

Записване на класираните ученици на 30.08.2023г. до 17.00 ч.

Записване за 8 клас

Всичко, което трябва да знаете, за да запишете осмокласник в НПМГ:

 –  Носете оригинал на свидетелството за основно образование;

 – На място ще ни е необходима следната информация:

–  Адрес, телефон на ученика/ученичката;

–  Адреси, телефони, имейли на родителите/настойниците;

–  Име, фамилия, телефон на личния лекар.

 Присъствието на ученика/ученичката не е задължително.

За записване при нас НЕ са необходими медицинско свидетелство и акт за раждане. Работното време на комисията за записване е от 8:00 до 17:00 часа.

График на дейностите по план-приема след VII клас

Резултати от Националното състезание по природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ 03.06.-04.06.2023 г.

Модул 1 – „Талантлив биолог”

Модул 2 – „Талантлив физик“

Модул 3 – „Талантлив химик“

Модул 4 – „Талантлив географ“

Запознаването с писмените работи на 05.06.2023 г. от 8:00 часа до 12:00 часа в зали 20 и 21 на НПМГ, в присъствието на родител настойник.

Допускането на ученици за запознаване с писмените работи е с документ за самоличност.

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

Във връзка с участието в Националното състезание по природни науки и география „Акад. Любомир Чакалов“ на 03.06.2023 г. Ви уведомяваме, следното:

1. Участниците трябва да са пред сградите НПМГ/ Физически факултет на СУ – 30 мин. преди началото на всеки от модулите :

МодулВреметраене
Модул 1 – „Талантлив биолог“От 08.00 до 10.00 часа
Модул 2 – „Талантлив физик“От 10.30 до 12.30 часа
Модул 3 – „Талантлив химик“От 13.30 до 15.30 часа
Модул 4 – „Талантлив географ“От 16.00 до 18.00 часа

2.Всеки ученик се допуска за участие при представяне на един от следните документи за самоличност – лична карта, лична ученическа карта, задграничен паспорт .

3.Декларация за информирано съгласие за публично оповестяване на резултатите и за видеозаснемане, в случай, че е изразено НЕСЪГЛАСИЕ, се представя на квестора при постъпване в залата.

4.За модулите „Талантлив физик“ и „Талантлив химик“ участниците имат право да ползват непрограмируем калкулатор и чертожни инструменти. Останалите помощни материали се предоставят с изпитните варианти.

5.За модул „Талантлив биолог“ се допуска използване на цветни моливи при изобразяване на фигури и схеми.

6.На всички модули участниците трябва да пишат със СИН или ЧЕРЕН химикал.

7.Участниците са разпределени в сградите на НПМГ с адрес: ул. „Бигла“ 52-54 или Физически факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“ с адрес:  бул. „Джеймс Баучер“ №5

9.Резултатите от състезанието ще бъдат публикувани на сайта на НПМГ на 04.06.2023 г. след 12:00 часа.

10.Програма на състезанието – вижте : /Тук/

Заповед за утвърждаване на държавен-план прием в VIII клас

Държавен план-прием в НПМГ “Академик Любомир Чакалов”

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VІІ клас ще се проведе на 03.06.2023 г.

Регистрация за участие може да бъде направена:

Линкът ще е активен от 08.00 ч. на 03.05.2023 г. до 17.30 ч. на 29.05.2023 г. 

 от 11:00 до 13:00 часа

Приложение:

 1. Декларация за информираност и съгласие.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ,

На 03.04.2023 г. ще се проведе ден на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ .

Събитието има за цел да представи държавния план-прием в V и VІІІ клас през предстоящата 2023/2024 учебна година. Гостите на НПМГ ще имат възможност да разгледат специализираните кабинети по информатика и информационни технологии, физика, химия и биология.

Програма на мероприятието:

За бъдещите осмокласници

14:30 – 15:30 часа, зала 130 на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучер №1, кв. Лозенец – среща с Ръководството на Гимназията и запознаване с компонентите на балообразуването за различните паралелки.

След приключване на срещата във Факултета по химия и фармация, в сградата на НПМГ, ул. Бигла 52 всички желаещи ще могат да се срещнат с преподаватели по основните профилиращи предмети за  представяне на профилираното обучение:

При възникнали допълнителни въпроси, представители на Ръководството ще бъдат на разположение.

Презентацията може да видите тук: I част ; II част; III част.

Прием 2023/2024

График на дейностите – прием 2023/2024

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/ 2023 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2023/ 2024 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД 09-4061/30.08.2022 г., изменена и допълнена със Заповед РД09-891/24.04.2023 г. на Министъра на образованието и науката/

Вид дейностСрок
Провеждане на Национално външно оценяване по: Български език и литература   Математика    13 юни 2023 г., начало 09,00 часа 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Обявяване на резултатите от НВОдо 28 юни 2023 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05-07 юли 2023 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2023 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 17 юли 2023 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19 юли 2023 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране20 – 24 юли 2023 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25 юли 2023.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26-27 юли 2023 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиранедо 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране1 – 2 август 2023 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 04 август 2023 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране7-8 август 2023 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 10 август 2023 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране11-14 август 2023 г.
Обявяване на свободни места след четвърти етап на класиранедо 16 август 2023 г.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етапОпределя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
Утвърждаване на реализирания план-прием от началника на РУОДо 14 септември 2023 г. вкл.

Предложение за Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

Важно съобщение!

Всички седмокласници, които ще кандидатстват за учебната 2023/2024 година в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“  в профилите – „Математически“ с физика и астрономия и математика; „Природни науки“ с химия и ООС и биология и ЗО и „Икономическо развитие“ трябва да се явят на съответната олимпиада: по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, география и икономика – областен кръг и/или на Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, както следва:

ПрофилОбластен кръг и/или на Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“
„Математически“ с физика и астрономия и математика, АЕОбластен кръг на олимпиадата по физика или модул „Талантлив физик“ от НС по природни науки и география.
„Природни науки“ с химия и ООС и биология и ЗО, АЕОбластен кръг на олимпиадата по химия или модул „Талантлив химик“ от НС по природни науки и география.
„Природни науки“ с биология и ЗО и химия и ООС, АЕОбластен кръг на олимпиадата по биология или модул „Талантлив биолог“ от НС по природни науки и география.
„Природни науки“ с биология и ЗО  и химия и ООС, НЕМодул „Талантлив биолог“  и модул „Талантлив химик“ от НС по природни науки и география.
„Икономическо разнвитие“ с география и икономика и АЕОбластен кръг на олимпиадата по география или модул „Талантлив географ“ от НС по природни науки и география.

Забележка: За профилите „Математически“ с математика и информатика с АЕ/НЕ не се изисква участие в олимпиада или състезание

Регламента на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ може да прочетете тук, а програмите по модули са следните:

Регламентите  на олимпиадите по биология и здравно образование, физика, химия и опазване на околната среда, география и икономика може да прочетете тук, заповедта за утвърждаване на ученическите олимпиади и състезания тук.

Всички профили в Гимназията изучават чуждия език разширено. По този начин няма прекъсване на обучението по общообразователната подготовка и се дава възможност за допълнителни часове по профилиращите предмети – математика, информатика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и икономика още в първи гимназиален етап. 

Училищните учебни планове можете да разгледате тук.

График на дейностите – прием 2023/2024

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/ 2023 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2023/ 2024 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД 09-4061/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката/

Вид дейностСрок
Провеждане на Национално външно оценяване по: Български език и литература   Математика    13 юни 2023 г., начало 09,00 часа 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Обявяване на резултатите от НВОдо 28 юни 2023 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05-07 юли 2023 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2023 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 17 юли 2023 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19 юли 2023 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране20 – 24 юли 2023 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25 юли 2023.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26-27 юли 2023 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиранедо 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране1 – 2 август 2023 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 04 август 2023 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора до 11 септември 2023 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2023 г. вкл.

Прием 2022/2023

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че след четвърти етап на класиране няма свободни места в VIII клас в НПМГ към 01.09.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че има протоколно решение за класиране на учениците на 29.08.2022 г..

Протокол за класирани ученици, подали заявление за участие в четвърти етап на класиране.

На вниманието на всички седмокласници и техните родители

Уведомяваме Ви, че към 25.08.2022 г. има 1 (едно) свободно място в профил „Математически“ с разширено изучаване на НЕ в VIII клас

и 1 (едно) свободно място в профил „Природни науки – Химия и Биология“ с разширено изучаване на АЕ в VIII клас.

Подаване  на документи за участие в класиране: На 26.08.2022 г. от 14.00 часа до 16.00 часа 

Място на подаване на документите –  деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

 1. Заявления по образец за участие в класирането
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование
 3. Декларация за обработка на личните данни
 4. Разпечатка от информационната система https://admin.infopriem.mon.bg с оценки от изпити, олимпиади и състезания.

Класиране – 29.08.2022 г., до 14.00 часа. 

Записване –  30.08.2022 г. от 09.00 часа до 12.30 часа. 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че за четвърти етап на класиране има протоколно решение за класиране на учениците.

Протокол за класирани ученици, подали заявление за участие в четвърти етап на класиране.

Подаване  на документи за участие в четвърти етап на класиране:

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че за четвърти етап на класиране има 1 (едно) свободно място в профил “Икономическо развитие”

Подаване  на документи за участие в четвърти етап на класиране:

на 04.08.2022 г. от 09.00 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 16.30 часа

на 05.08.2022 г. от 09.00 часа до 13.00 часа.

Място на подаване на документите –  деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

 1. Заявления по образец за участие в класирането
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование
 3. Декларация за обработка на личните данни
 4. Разпечатка от информационната система https://admin.infopriem.mon.bg с оценки от изпити, олимпиади и състезания.

Уважаеми родители и ученици,

Записването на приетите ученици на трети етап на класирането след завършен VII клас е на 1.08.2022 г. и 02.08.2022 г. от 8.00 до 17.00 часа.

Уважаеми родители и ученици,

Записването на приетите ученици на втори етап на класирането след завършен VII клас е на 21.07.2022 г. и 22.07.2022 г. от 8.00 до 17.00 часа.

Уважаеми родители и ученици,

Записването на приетите ученици на първия етап на класирането след завършен VII клас и подаване на заявления за участие във втори етап, ще започне на 13.07.2022 г. от 8.00 до 17.00 часа.

ЗАПИСВАНЕ

Всичко, което трябва да знаете, за да запишете осмокласник в НПМГ:

– Носете оригинал на свидетелството за основно образование;

1.На място ще ни е необходима следната информация:

– адрес, телефон на ученика/ученичката;

– адреси, телефони, имейли на родителите/настойниците;

– име, фамилия, телефон на личния лекар.

2.Трябва да имате готовност да посочите желания модул по ФВС. Училището предлага следните спортни дейности:

бадминтон / футбол / волейбол / баскетбол / хандбал

3.Учениците, желаещи да участват в групи по програмата „Ученически олимпиади и състезания“ и клубове по интереси, ще могат да попълнят декларация на място за:

математика / биология / астрономия / химия / география

За записване при нас НЕ е необходимо медицинско свидетелство.

Заповед за утвърждаване на график на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование

Заповед от РУО за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023

Държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. с критерии за балообразуване