ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Всички седмокласници, които ще кандидатстват за учебната 2022/2023 година в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ профил – математически/физика, природни науки и икономическо развитие, трябва да се явят на съответната олимпиада: по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, география и икономика – областен кръг и/или на Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“.

Регламента на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ може да прочетете тук, а програмите по модули са следните:

Регламентите  на олимпиадите по биология и здравно образование, физика, химия и опазване на околната среда, география и икономика може да прочетете тук, заповедта за утвърждаване на ученическите олимпиади и състезания тук.

Всички профили в Гимназията изучават чуждия език разширено. По този начин няма прекъсване на обучението по общообразователната подготовка и се дава възможност за допълнителни часове по профилиращите предмети – математика, информатика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и икономика още в първи гимназиален етап. 

Училищните учебни планове можете да разгледате тук.

График на дейностите

Вид дейностСрок
Провеждане на Национално външно оценяване по: Български език и литература   Математика  14 юни 2022 г., начало 10,00 часа 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Обявяване на резултатите от НВОдо 28 юни 2022 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05-07 юли 2022 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2022 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 15 юли 2022 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20 юли 2022 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране21 – 22 юли 2022 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25 юли 2022.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26-27 юли 2022 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране1 – 2 август 2022 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора до 10 септември 2022 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2022 г. вкл.