Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че след четвърти етап на класиране няма свободни места в VIII клас в НПМГ към 01.09.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че има протоколно решение за класиране на учениците на 29.08.2022 г..

Протокол за класирани ученици, подали заявление за участие в четвърти етап на класиране.

На вниманието на всички седмокласници и техните родители

Уведомяваме Ви, че към 25.08.2022 г. има 1 (едно) свободно място в профил „Математически“ с разширено изучаване на НЕ в VIII клас

и 1 (едно) свободно място в профил „Природни науки – Химия и Биология“ с разширено изучаване на АЕ в VIII клас.

Подаване  на документи за участие в класиране: На 26.08.2022 г. от 14.00 часа до 16.00 часа 

Място на подаване на документите –  деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

  1. Заявления по образец за участие в класирането
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование
  3. Декларация за обработка на личните данни
  4. Разпечатка от информационната система https://admin.infopriem.mon.bg с оценки от изпити, олимпиади и състезания.

Класиране – 29.08.2022 г., до 14.00 часа. 

Записване –  30.08.2022 г. от 09.00 часа до 12.30 часа. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че за четвърти етап на класиране има протоколно решение за класиране на учениците.

Протокол за класирани ученици, подали заявление за участие в четвърти етап на класиране.

Подаване  на документи за участие в четвърти етап на класиране:

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че за четвърти етап на класиране има 1 (едно) свободно място в профил „Икономическо развитие“

Подаване  на документи за участие в четвърти етап на класиране:

на 04.08.2022 г. от 09.00 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 16.30 часа

на 05.08.2022 г. от 09.00 часа до 13.00 часа.

Място на подаване на документите –  деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

  1. Заявления по образец за участие в класирането
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование
  3. Декларация за обработка на личните данни
  4. Разпечатка от информационната система https://admin.infopriem.mon.bg с оценки от изпити, олимпиади и състезания.

Уважаеми родители и ученици,

Записването на приетите ученици на трети етап на класирането след завършен VII клас е на 1.08.2022 г. и 02.08.2022 г. от 8.00 до 17.00 часа.

Уважаеми родители и ученици,

Записването на приетите ученици на втори етап на класирането след завършен VII клас е на 21.07.2022 г. и 22.07.2022 г. от 8.00 до 17.00 часа.

Уважаеми родители и ученици,

Записването на приетите ученици на първия етап на класирането след завършен VII клас и подаване на заявления за участие във втори етап, ще започне на 13.07.2022 г. от 8.00 до 17.00 часа.

ЗАПИСВАНЕ

Всичко, което трябва да знаете, за да запишете осмокласник в НПМГ:

– Носете оригинал на свидетелството за основно образование;

1.На място ще ни е необходима следната информация:

– адрес, телефон на ученика/ученичката;

– адреси, телефони, имейли на родителите/настойниците;

– име, фамилия, телефон на личния лекар.

2.Трябва да имате готовност да посочите желания модул по ФВС. Училището предлага следните спортни дейности:

бадминтон / футбол / волейбол / баскетбол / хандбал

3.Учениците, желаещи да участват в групи по програмата „Ученически олимпиади и състезания“ и клубове по интереси, ще могат да попълнят декларация на място за:

математика / биология / астрономия / химия / география

За записване при нас НЕ е необходимо медицинско свидетелство.

Заповед за утвърждаване на график на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование

Заповед от РУО за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023

Държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. с критерии за балообразуване

На 1 април 2022 г. се проведе Ден на отворените врати в НПМГ. Представяме на Вашето внимание подготвената за събитието презентация с информация за балообразуването в различните паралелки.

Благодарим на всички родители и ученици, които уважиха събитието! За нас беше огромно удоволствие да се срещнем с толкова много хора, които се интересуват от любимото ни училище. Надяваме се, че сме успели да отговорим на въпросите, които Ви вълнуват и оставаме на разположение за повече подробности.

Успех на всички Вас в предстоящата кампания. Очакваме Ви на записването през месец юли!

При възникнали допълнителни въпроси, представители на Ръководството ще бъдат на разположение до 12 часа.

Очакваме Ви!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Всички седмокласници, които ще кандидатстват за учебната 2022/2023 година в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ профил – математически/физика, природни науки и икономическо развитие, трябва да се явят на съответната олимпиада: по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, география и икономика – областен кръг и/или на Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“.

Регламента на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ може да прочетете тук, а програмите по модули са следните:

Регламентите  на олимпиадите по биология и здравно образование, физика, химия и опазване на околната среда, география и икономика може да прочетете тук, заповедта за утвърждаване на ученическите олимпиади и състезания тук.

Всички профили в Гимназията изучават чуждия език разширено. По този начин няма прекъсване на обучението по общообразователната подготовка и се дава възможност за допълнителни часове по профилиращите предмети – математика, информатика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и икономика още в първи гимназиален етап. 

Училищните учебни планове можете да разгледате тук.

График на дейностите

Вид дейностСрок
Провеждане на Национално външно оценяване по: Български език и литература   Математика  14 юни 2022 г., начало 10,00 часа 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Обявяване на резултатите от НВОдо 28 юни 2022 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05-07 юли 2022 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2022 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 15 юли 2022 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20 юли 2022 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране21 – 22 юли 2022 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25 юли 2022.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26-27 юли 2022 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране1 – 2 август 2022 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора до 10 септември 2022 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2022 г. вкл.