На вниманието на всички седмокласници и техните родители

Резултати от Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ – проведено на 04.06.2022 г.

Модул 1 – „Талантлив биолог“ 

Модул 2 – „Талантлив физик“ 

Модул 3 – „Талантлив химик“ 

Модул 4 – „Талантлив географ“

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Във връзка с участието в Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ на 04.06.2022 г. Ви уведомяваме, че:

  1. Всеки ученик се допуска за участие при представяне на един от следните документи за самоличност – лична карта, лична ученическа карта, задграничен паспорт или ученическа книжка.
  2. Декларация за информираност и съгласие, попълнена и подписана от родителя, се представя на квестора при постъпване в залата /достатъчна е само една декларация за всички модули/.
  3. За модулите „Талантлив физик“ и „Талантлив химик“ участниците имат право да ползват непрограмируем калкулатор и чертожни инструменти. Останалите помощни материали се предоставят с изпитните варианти.
  4. За модул „Талантлив биолог“ се допуска използване на цветни моливи при изобразяване на фигури и схеми.
  5. На всички модули участниците трябва да пишат със СИН или ЧЕРЕН химикал.
  6. Участниците са разпределени в сградите на НПМГ„Акад. Л. Чакалов“ с адрес: ул. „Бигла“ 52, Физически факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“ с адрес:  бул. „Джеймс Баучер“ №5 или Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Кл. Охридски“ с адрес: „Джеймс Баучер“ №1
  7. Разпределението можете да видите тук:

„Талантлив биолог“

„Талантлив физик“

„Талантлив химик“

„Талантлив географ“

Залите в НПМГ„Акад. Л. Чакалов“ по етажи са както следва:

от 10 до 17 и Танцова са на I етаж

Зала 25 на II етаж

Зали от 30 до 39 на III етаж

Зали от 44 до 49 на IV етаж

и 1 Зала на Партерен

Участниците в състезанието е необходимо да се явят 30 мин.  преди началото на модула

Провеждане на модулите и времетраене

Модул 1 – „Талантлив биолог“ от 8.00 до 10.00 часа

Модул 2 – „Талантлив физик“ от 10.30 до 12.30 часа

Модул 3 – „Талантлив химик“ от 13.30 до 15.30 часа

Модул 4 – „Талантлив географ“ от 16.00 до 18.00 часа

Регистрацията за участие в Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“  e отворена от 13.05.2022 г. до 31.05.2022 г., на следния линк: https://forms.gle/YZSn8UuKtKkssj8D6

Декларация за информираност и съгласие може да изтеглите [ТУК] .

Декларацията следва да се разпечата, попълни и донесе в деня на състезанието – 04.06.2022 г.

Регламента на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ може да прочетете тук, а програмите по модули са следните: