Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Олимпиади и състезания

2023/2024

Резултати от Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ за ученици от VІІ клас – Национална природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов”

Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ за ученици от VІІ клас

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ-ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ ООС – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ЛИНГВИСТИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ

Протокол на явилите се на олимпиада по Немски език

ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ОБЩИНСКИ КРЪГ

Разпределение на учениците за олимпиадата по Химия и ООС през 2024