Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Списък на учениците от 4 клас, които са заявили желание да се явят на Пролетно математическо състезание на 26.03.2022 година в НПМГ, от училищата от райони „Лозенец“, „Студентски“, „Средец“, „Изгрев“, „Кремиковци“

Списък на учениците от 4 клас, които са заявили желание да се явят на Пролетно математическо състезание

Списък с разпределение по стаи ще бъде публикуван на 25.03.2022 следобед.

Ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 26.03.2022 г. в 08.00 ч.

Ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 26.03.2022 г. в 08.30 ч.