Файл с решенията и критериите

https://npmg.org/wp-content/uploads/2022/04/nom-2.pdf
https://npmg.org/wp-admin/upload.php?item=11443
Решения и критерии за оценяване НОМ 9 -12 клас (2 ден)