Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Инспектиране на НПМГ “Академик Любомир Чакалов“

През октомври и ноември 2022 г. се проведе инспектиране на НПМГ “Академик Любомир Чакалов“ .

Резултатите с доклада на инспектиращия екип се получиха през тази седмица.

С удовлетворение съобщаваме резултатите:

В област „Образователен процес“ резултатът е: Много добър (87,5%)

В област „Управление“ резултатът е: Много добър (97,22%)

В област „Институционална среда“ резултатът е: Много добър (91,67%)

Благодарим на всички родители и ученици, които попълниха анкетите, участваха в срещи с инспектиращия екип и за пореден път потвърдиха отличната екипна работа на всички страни в образователния процес.

Адмирации към учителите на НПМГ за интересните уроци, с които представиха училището, съчетаващи традиционните за нас: високо ниво на преподаване и новаторски методи.

Коментарът на инспектиращите беше, че отдавна не са били в толкова позитивна среда.

Екипът ще продължава да работи за повишаване и поддържане нивото на качеството на предоставяното образование и в съответствие с направените препоръки.

От Ръководството