Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Д-р Галя Петрова получи Грамота за 1 място в направление „Икономика и обучение“

Д-р Галя Петрова получи Грамота за 1 място в направление „Икономика и обучение“ на Юбилейната XX Научна постер сесия, състояла се на 23 юни в ХТМУ – гр. София.

Нашият преподавател по „Биология и здравно образование“ представи своя доклад за иновативни педагогически практики в областта на STEAM. В тазгодишното издание, част от честванията за 70-годишнината на университета, взеха участие над 100 участника със 104 постера в 9 различни научни направление.

За повече информация и снимки от събитието посетете следните адреси:

https://uctm.edu/bg/blog/2019-11-13-14-53-57/24062023

и

https://drive.google.com/drive/folders/1BgYNoNlDj9nUtzLqboXDBp3dpzyjeIXC?usp=sharing