Следващо попълване на свободни места/ при наличие на такива/ ще се извърши на 29.08.2023 г. по следния график:

  • Обявяване на свободните места на 25.08.2023 г.
  • Подаване на документи – на 28.08.2023 г. от 09.00 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 16.30 часа
  • Класиране – 29.08.2023 г. до 14.00 часа на сайта на НПМГ
  • Записване – на 30.08.2023 г. до 17.00 часа
Прием след VII клас