Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Прием след VII клас

Следващо попълване на свободни места/ при наличие на такива/ ще се извърши на 29.08.2023 г. по следния график: