Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Безплатна програма за развитие на родителската компетентност на Дневния консултативен център за деца, юноши и родители.