Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Среща с представители на австрийски университети

На 6 октомври 2023 г. учениците от 12.клас на НПМГ имаха възможност да се срещнат с представители на австрийски университети и да разговарят с тях за възможностите за обучение, предлаганите програми и условията за кандидатстване.