Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Един учител-учен и неговите ученици: от НПМГ до университета и академичните среди

На 1 декември в ХТМУ се проведе XI Национален семинар за преподаватели по природни науки „Технологичното образование – ключ към бъдещето“,който посрещна над 200 гости. Към тях се присъедини нашият екип от седмокласниците Бояна Петлешкова, Ема Фролошка, Елица Димова, Теодора Гончева, Таня Бачовска, Александра Малюк, Симона Стойчева, Ема Касърова, Мая Иванова, Деян Гигов с ръководител д-р Галя Петрова. Освен, че представиха собствен проект пред аудиторията в залата и бяха сред тридесетте изключително интересни лектори, те посетиха новите лаборатории в катедрите и се запознаха отблизо с работата на изследователите в университета.

Ден по-късно, на 2 декември, д-р Петрова и Емил Мирчев (IXе клас) проявиха активност в научната общност. На Десетата юбилейна ученическа сесия на БАН, Емил получи поощрителна награда за изследване на биоразнообразието в България и проекта „Микрофлора, микрофауна и многообразие на безгръбначните животни в река Ржана“.

Да пожелаем успех на децата по пътя на успешната им реализация, а на техния наставник – нови творчески вдъхновения!