Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Участие на НПМГ “АКАД. Л. ЧАКАЛОВ” в Тийноватор

“Изключително сме благодарни на всички вас, които ни съдействате вече шест години да случваме Магията на Тийноватор. Благодарение на вас, училищните ръководства и учителите, популярността на програмата расте. Изпращаме Ви сертификат в знак на благодарност, че бяхте част от Тийноватор 6, чрез Вашите ученици!”

Сертификат за успешно включване на ученици в Тийноватор
Децата на Тийноватор