Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Уважаеми ученици, учители и родители,

Искаме да ви поканим на благотворителния коледен базар на НПМГ, организиран от Ученическия съвет на Гимназията. Той ще се проведе на втория етаж в периода 19-21.12.2023 от 10:00 до 19:00 часа. Приканваме всеки желаещ да се включи с дарение или покупка на артикул, като държим да отбележим, че очакваме родителите, които биха подкрепили базара, от 17 до 19 часа. Каузата, на която ще дарим събраните средства, е Фондация “Злато”, подпомагаща деца с онкологични заболявания и техните семейства. 

В базара ще се включи и клубът на НПМГ към БМЧК – София-град, клуб “Единство”, които традиционно ще разпространяват картички, а набраните средства ще отидат по програма “Топъл обяд” за деца в риск.

В рамките на кампанията ще можете и да закупите артикули, старателно изработени от деца от Център за специална образователна подкрепа “Димитър Кацаров”. 

Надяваме се, че заедно ще успеем да помогнем и да сътворим “коледно чудо” за някого в нужда!

Ученическият съвет на НПМГ ви пожелава весели празници!

На 1 декември в ХТМУ се проведе XI Национален семинар за преподаватели по природни науки „Технологичното образование – ключ към бъдещето“,който посрещна над 200 гости. Към тях се присъедини нашият екип от седмокласниците Бояна Петлешкова, Ема Фролошка, Елица Димова, Теодора Гончева, Таня Бачовска, Александра Малюк, Симона Стойчева, Ема Касърова, Мая Иванова, Деян Гигов с ръководител д-р Галя Петрова. Освен, че представиха собствен проект пред аудиторията в залата и бяха сред тридесетте изключително интересни лектори, те посетиха новите лаборатории в катедрите и се запознаха отблизо с работата на изследователите в университета.

Ден по-късно, на 2 декември, д-р Петрова и Емил Мирчев (IXе клас) проявиха активност в научната общност. На Десетата юбилейна ученическа сесия на БАН, Емил получи поощрителна награда за изследване на биоразнообразието в България и проекта „Микрофлора, микрофауна и многообразие на безгръбначните животни в река Ржана“.

Да пожелаем успех на децата по пътя на успешната им реализация, а на техния наставник – нови творчески вдъхновения!

На 8  октомври се проведе математическото състезание „Ребус“ за ученици от 1 до 7 клас в градовете София, Варна и Бургас. Петима от нашите ученици се класираха на призови места .

Георги Момчилов Момчилов  от 5а клас –  златен медал

Боян Бориславов Дойчинов от 5б клас – 5  – сребърен медал

Теа Валентинова Тодорова от 7б клас – сребърен медал

Борислава Иванова Бачовска  от 7а клас – сребърен медал

Велина Валентинова Тодорова от  7б клас –  бронзов медал

Дългоочакваните медали бяха връчени на учениците от директора на НПМГ  господин Ивайло Ушагелов в присъствието на техните преподаватели – госпожа Ева Димитрова и госпожа Анелия Гочева,  с пожелание за още успехи.

В периода 21 октомври – 11 ноември 2023 г. се проведоха обучения/ тренинги на всички ученици в НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, модул “Тренинги” за повишаване на социално психологическа подкрепа на учениците в условията на кризи и формиране у тях на базови умения за реакция при кризисни ситуации. 

Обученията преминаха при голям интерес от страна на учениците от 5-ти до 12-ти клас. Практическото проиграване на ситуации предизвика много усмивки, което се дължи на презентационните умения на лекторите Слави Христов Пачалов и Атанаско Борисов Стефанов.  Обучаваните ученици вече знаят как да помогнат на пострадал човек при различни застрашаващи живота и здравето ни ситуации и как да се предпазят от опасности при бедствия и аварии.

На 17.11.2023 по покана на СИАД България ученици от 10 клас посетиха техния софийски офис и пълначната им база. На посещението учениците се запознаха в детайл разделянето на атмосферните газове и тяхната употреба. Видяха демонстрация с течен азот и разгледаха отблизо процесите на пълнене, проверка на качеството, складиране и спедиция на чисти газове и газови смеси. Посещението затвърди у учениците вече изграденото мнение, че химическата индустрия играе ключова роля в ежедневието ни. Ръководител на групата беше г-н Наско Стаменов, учител по химия и ООС.

Достойно представяне на Лилия Дамгалиева, ученик от VIА клас във финалния кръг на олимпиадата КИНГС, която се проведе през месец юни, онлайн и постигна изключителни резултати по математика в своята възрастова група.

На 6 октомври 2023 г. учениците от 12.клас на НПМГ имаха възможност да се срещнат с представители на австрийски университети и да разговарят с тях за възможностите за обучение, предлаганите програми и условията за кандидатстване.