Прием след 4 клас

С решение на Педагогическия съвет на НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ от учебната 2021/2022 година ще се предложи държавен план-прием след завършен четвърти клас. Колективът на Гимназията е убеден, че обучението на ученици в ранна възраст е отлична основа за успешното…

Награждаване на отличените ученици на НОИТ

Наградените ученици от НПМГ са:
– в I състезателна група – Христо Узунов, Алекс Христов и Бетина Йорданова;
– във II състезателна група – Георги Балджиев, Денис Цветков и Теодор Вангелов.

Лауреат е Георги Балджиев от IX клас.

С награда за второ място в категория „Приложни програми“ е отличен проектът на Георги Балджиев и Теодор Вангелов от IX клас.

Първа награда на 48-мата Национална конференция на въпросите по обучението по физика

Научен ръководител – г-н Людмил Йовков

Първа награда на тема „Експериментално определяне на специфичен топлинен капацитет на воден разтвор на LiCl с ниска масова концентрация“ 

Откриване на учебната 2020/2021 година

Откриването на учебната 2020/2021 г. ще бъде на 15.09 от 9 часа в двора на гимназията присътвено само за 8 и 12 клас. Във връзка със създадената противоепидемична обстановка носенето на цветя не е желателно. Вместо това ще бъде поставена…

Одобрен проект – „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

Одобрен проект за финансиране от ПУДООС „Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда“ по Националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

Одобрен проект – НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модули „Библиотеките като образователна среда” и „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“