Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Във връзка с участието в Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ на 01.06.2024 г. Ви уведомяваме, че:

  1. Всеки ученик се допуска за участие при представяне на един от следните документи за самоличност – лична карта, лична ученическа карта, задграничен паспорт .
  2. Декларацията за информирано съгласие за публично оповестяване на резултатите и за видеозаснемане, в случай, че е изразено НЕСЪГЛАСИЕ, се предава на квестора при постъпване в залата. Една декларация е достатъчна за всички модули!
  3. За модулите „Талантлив физик“ и „Талантлив химик“ участниците имат право да ползват непрограмируем калкулатор и чертожни инструменти. Останалите помощни материали се предоставят с изпитните варианти.
  4. За модул „Талантлив биолог“ се допуска използване на цветни моливи при изобразяване на фигури и схеми.
  5. На всички модули участниците трябва да пишат със СИН или ЧЕРЕН химикал.
  6. Участниците са разпределени в сградите на НПМГ с адрес: ул. „Бигла“ 52-54 или Физически факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“ (за модулите Талантлив биолог и Талантлив химик) с адрес:  бул. „Джеймс Баучер“ №5
  7. Разпределението по модули можете да видите:
  8. Резултатите от състезанието ще бъдат публикувани на сайта на НПМГ на 02.06.2024 г. след 13:00 часа.

Програма на състезанието – вижте тук

Декларация за съгласие за публикуване на резултатите – тук

В периода 19- 21 април 2024 г. в гр. София се проведе XX Национална олимпиада по география и икономика. 

Ученикът Иван Маджаров от X ж получи сребърен медал – второ място. Той ще се включи в разширения отбор за подготовка за Международната олимпиада по география в Ирландия. Пожелаваме успех на Иван! Преподавател : Василка Йорданова

В периода 19-21 април в град Бургас се проведе Националният кръг на олимпиадата по лингвистика,  където учениците от НПМГ се представиха изключително.  В индивидуалното класиране завоюваха три сребърни медала – Ива Алексова от 8 е, Лилия Симеонова 9 е и Калина Иванова 10 а. В  отбора спечелил бронзов медал на отборното класиране участваха  Лилия Симеонова 9 е и Симеон Гълъбов от 11 з. Освен това, Калина Иванова е избрана в разширения отбор за Международната олимпиада по лингвистика, която ще се проведе август месец в Бразилия.