Последни новини

Общественият съвет поде инициатива за учебно и професионално сътрудничество между катедри „Физика“ в НПМГ и „Приложна физика“ към Техническия университет – София. В рамките на инициятивата се предвиждат редица мероприятия за запознаване на ученици от НПМГ с възможности за професионално развитие и реализация в областа на физиката, посещения в лабораториите на ТУ, обмен на лабораторен практикум за учениците от НПМГ, организиране на събития със състезателен характер по физика.
Първото мероприятие от инициативата ще бъде на 22 март 2017 г. – Четете подробности за инициативата в секцията „Инициативи“


Членове на обществения съвет

Председател: Цветомир Борисов
Представител на РУО на МОН: Антоанета Кадиева
Членове:
Мариана Черкезова
Ана Авджиева
Любомира Митова
Валери Захариев
Борил Гуринов
Резервни членове:
Катерина Иванова-Димитрова
Ваня Монова
Полина Стаменова


Инициативи

Сътрудничество между между катедри „Физика“ в НПМГ и „Приложна физика“ към Техническия университет – София []


Документи