Информация, материали и полезни връзки

Презентация – процедура по завършване на 12. клас

Заявления

Заявление за допускане до ДЗИ (по дейност 1)
Заявление за промяна на оценка (по дейност 2)

График по дейности и дати

ДейностСрок
1Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ сесия май- юни 2021 г.01.03.2021 г. – 19.03.2021 г.
Отг. кл. р-ли, Нели Дянкова
2Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка
Учениците имат право еднократно да се явят за промяна на год./окончателна оценка
26.04.2021 г. – 10.05.2021 г.
3Приключване на втория учебен срок14.05.2021 г.
4Изпити за промяна на годишна оценка по график17.05.2021 г. – 18.05.2021 г.
5Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и залидо 18.05.2021 г.
6Издаване на служебна бележка „ ДОПУСНАТ“ до избраните предмети ДЗИдо 18.05.2021 г.
7ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен)19.05.2021 г., начало 8:00 ч.
2. ДЗИ по избор (задължителен)21.05.2021 г., начало 8:00 ч.
3. ДЗИ по желание на ученика
* съгл. Заповед № РД    ………….. на министъра на образованието и науката
26 – 31 .05.2021 г.
8Оценяване на изпитните работи22.05.2021 г. – 06.06.2021 г.
9Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпитидо 07.06.2021 г.
10Връчване на дипломи за средно образованиедо 22.06.2021 г.