ДЗИ-2022

Заявление-ДЗИ-2022

График по дейности и дати

ДейностСрок
1Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ сесия май- юни 2022 г.03.02.2022 г. – 18.02.2022 г.
Отг. кл. р-ли, Деница Кожухарова
2Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка
Учениците имат право еднократно да се явят за промяна на год./окончателна оценка
25.04.2022 г. 09.05.2022 г.
3Приключване на втория учебен срок12.05.2022 г.
4Изпити за промяна на годишна оценка по график13.05.2022 г. – 17.05.2022 г.
5Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и залидо 17.05.2022 г.
6Издаване на служебна бележка „ ДОПУСНАТ“ до избраните предмети ДЗИдо 17.05.2022 г.
7ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен)18.05.2022 г., начало 8:30 ч.
2. ДЗИ по избор (задължителен)20.05.2022 г., начало 8:30 ч.
3. ДЗИ по желание на ученика26.05. – 03 .06.2022 г.
* съгл. Заповед № РД    ………….. на министъра на образованието и науката 
8Оценяване на изпитните работи20.05.2022 г. – 06.06.2022 г.
9Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпитидо 08.06.2022 г.