Здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици

ДЗИ 2023

Заявление за изпит за промяна на оценка

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

График по дейности и дати

ДейностСрок
Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ сесия май- юни 2023 г.06.02.2023 г. – 21.02.2023 г.
Отг. кл. р-ли, Нели Дянкова
Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка25.04.2023 г. 09.05.2023 г.
Приключване на втория учебен срок16.05.2023 г.
Изпити за промяна на годишна оценка по график17.05.2023 г. – 18.05.2023 г.
Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и залидо 18.05.2023 г.
Издаване на служебна бележка „ ДОПУСНАТ“ до избраните предмети ДЗИдо 18.05.2023 г.
ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен)19.05.2023 г., начало 8:30 ч.
2. ДЗИ по избор (задължителен)23.05.2023 г., начало 8:30 ч.
3. ДЗИ по желание на ученика26.05.2023 г. – 31 .05.2023 г.
Оценяване на изпитните работи22.05.2023 г. – 07.06.2023 г.
Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпитидо 09.06.2023 г.