Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

За Вас, дванадесетокласници

Уважаеми дванадесетокласници, във връзка с провеждане на вътрешните изпити по химия и биология …

Уважаеми дванадесетокласници – възстановява се вътрешния кандидат-студентски изпит по биология

Уважаеми дванадесетокласници – възстановява се вътрешния кандидат-студентски изпит по химия

ДЗИ 2024

Завършване на средно образование – нормативна уредба

Заявление за валидиране

Заявление за ДЗИ

Заявление за изпит за промяна на оценка

График по дейности и дати

ДейностСрок
Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ сесия май- юни 2024 г.06.02.2024 г. – 21.02.2024 г.
Отг. кл. р-ли, Нели Дянкова
Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка01.05.2024 г. – 10.05.2024 г.
Приключване на втория учебен срок13.05.2024 г.
Изпити за промяна на годишна оценка по график14.05.2024 г. – 16.05.2024 г.
Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и залидо 16.05.2024 г.
Издаване на служебна бележка „ ДОПУСНАТ“ до избраните предмети ДЗИдо 16.05.2024 г.
ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен)17.05.2024 г., начало 8:30 ч.
2. ДЗИ по избор (задължителен)20.05.2024 г., начало 8:30 ч.
3. ДЗИ по желание на ученика22.05.2024 г. – 31 .05.2024 г.
Оценяване на изпитните работи20.05.2024 г. – 05.06.2024 г.
Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпитидо 07.06.2024 г.