Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

За Вас, десетокласници

Завършване на първи гимназиален етап

Заявление за полагане на изпит от НВО по ИТ

НВО 2024

Презентация за НВО

Заявление за полагане на НВО по чужд език

Заявление за полагане на НВО по информационни технологии

График по дейности и дати

ДейностСрок
Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит по чужд език и оценяване на дигиталните компетентностиот 01.02. до 17.02.2024 г.
Отг. кл. р-ли, Деница Кожухарова
НВО
1. БЕЛ (задължителен)10.06.2024 г., начало 08:00 часа
2. Математика (задължителен)12.06.2024 г., начало 08:00 часа
3. Чужд език по желание на ученика11.06.2024 г., начало 09:00 часа
4. ИТ за измерване на дигитални компетентности14.06.2024 г., по график в две сесии от 09:00 ч. и от 14:00 ч.
Оценяване на изпитните работив периода от 13.06. до 21.06.2024 г.
Обявяване на резултатите от НВОдо 28.06.2024 г.