Информация, материали и полезни връзки

Презентация – завършване на първи гимназиален етап

Заявления

Заявление за полагане на изпит от НВО по ИТ за измерване на дигиталните компетентности

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език

График по дейности и дати

ДейностСрок
1Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит по чужд език и оценяване на дигиталните компетентностиот 15.02. до 19.02.2021 г.
Отг. кл. р-ли, Деница Кожухарова
2НВО
1. БЕЛ (задължителен)16.06.2021 г., начало 8:00 ч.
2. Математика (задължителен)18.06.2021 г., начало 8:00 ч.
3. Чужд език по желание на ученика17.06.2021 г. начало 8:00 ч.
4. ИТ за измерване на дигитални компетентностив периода от 11.06. до 15.06.2021 г.
3Оценяване на изпитните работив периода от 19.06. до 27.06.2021 г.
4Обявяване на резултатите от НВОдо 28.06.2021 г.