НВО 2023

Презентация за НВО

Заявление за полагане на НВО по чужд език

Заявление за полагане на НВО по информационни технологии

График по дейности и дати

ДейностСрок
Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит по чужд език и оценяване на дигиталните компетентностиот 01.02. до 17.02.2023 г.
Отг. кл. р-ли, Деница Кожухарова
НВО
1. БЕЛ (задължителен)13.06.2023 г., начало 11:00 ч.
2. Математика (задължителен)16.06.2023 г., начало 11:00 ч.
3. Чужд език по желание на ученика14.06.2023 г. по график в зависимост от нивото
4. ИТ за измерване на дигитални компетентности19.06.2023 г., по график в две сесии От 08.30 ч. и от 14.30 ч.
Оценяване на изпитните работив периода от 16.06. до 27.06.2023 г.
Обявяване на резултатите от НВОдо 28.06.2023 г.