Презентация НВО

Заявление ИТ

Заявление ЧЕ

График по дейности и дати

ДейностСрок
1Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит по чужд език и оценяване на дигиталните компетентностиот 02.02. до 18.02.2022 г.
Отг. кл. р-ли, Нели Дянкова
2НВО
1. БЕЛ (задължителен)14.06.2022 г., начало 9:00 ч.
2. Математика (задължителен)16.06.2022 г., начало 9:00 ч.
3. Чужд език по желание на ученика17.06.2022 г. по график в зависимост от нивото
 4. ИТ за измерване на дигитални компетентностив периода от 20.06. до 22.06.2022 г.
3Оценяване на изпитните работив периода от 17.06. до 26.06.2022 г.
4Обявяване на резултатите от НВОдо 28.06.2026 г.