Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Извън класни дейности

ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И НП “УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ” И НП “ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА”