Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Курсове

ЗА ДА ПОСЕЩЕВАТЕ КУРС КЪМ НПМГ Е НЕОБХОДИМО:

  1. Да се запознаете с дадената по-долу информация за всеки от предлаганите курсове.
  2. Да внесете таксата по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК, бенефициент: НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

При заплащане на таксата в платежното нареждане в основания,  моля отбележете:

КОД НА КУРСА*/ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧЕНИКА

НАПРИМЕР: 27046/ИВАН ПЕТРОВ

*Кодът на съответния курс е отбелязан при наименованието на курса – Мат., 7 клас,  Ева Димитрова – код: 27046

3. Да изпълните следната последователност от действия:

4. За всеки следващ модул не е нужно да попълвате формуляр, само изпратете платежното нареждане на kursove@npmg.org. Срокът за плащане ще Ви бъде указан от преподавателя на курса или имейл от администрацията на НПМГ.


Курсове:

Математика – 3 клас, Руслан Капелев, код на курса: 230561 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Математика – 3 клас, Руслан Капелев, код на курса: 230562 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Математика – 3 клас, Тодор Иванов, код на курса: 23063 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Математика – 4 клас, Тодор Иванов, код на курса: 24062 -> НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА

Математика – 4 клас, Тодор Иванов, код на курса: 24066 -> НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА

Математика – 4 клас, Руслан Капелев, код на курса: 240561 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Математика – 4 клас, Руслан Капелев, код на курса: 240562 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Математика – 6 клас, Ева Димитрова, код на курса: 260461 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Математика – 6 клас, Ева Димитрова, код на курса: 260462 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Математика – 7 клас, Ева Димитрова, код на курса: 27046 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Математика – 7 клас, Иво Кортезов, код на курса: 27024 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Математика – 7 клас, Иво Кортезов, код на курса: 27026 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Български език и литература – 7 клас, Ана Духалова/Виолина Йорданова, код на курса: 170161 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Български език и литература – 7 клас, Ана Духалова/Виолина Йорданова, код на курса: 170162 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

География и икономика – 7 клас, Василка Йорданова, код на курса: 37077 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Химия и ООС – 7 клас, Наско Стаменов, код на курса: 47090 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Химия и ООС – 7 клас, Юлиан Романов, код на курса: 47080 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Физика и астрономия – 7 клас, Валентина Маринова, код на курса: 57106 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Физика и астрономия – 7 клас, Иван Станков, код на курса: 57127 -> ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Биология и здравно образование – 7 клас, Валентин Дойнов


При възникнали въпроси се свържете с преподавателя на курса или с Веселина Йорданова, от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа, тел. 0893696261.