Курсове в НПМГ за 2017-18 учебна година


Математика

Записване за курсове по математика започна на 1 май. Подробности за курсовете и контакти за записване вижте [тук]


Биология

Курс за 7ми клас – ръководител Валентин Дойнов
Записване на:GSM 0887-253-388 , Валентин Дойнов
или на: valdoinov@gmail.com
Посочвайте трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител!

Курсът е организиран в два модула по 35 учебни часа и включва базова подготовка за учебния материал за 7ми клас и подготовка за олимпиади и национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“, участващи в балообразуването с удвоен брой точки за профил „Природни науки“ в НПМГ.
Планирано е занятията да се провеждат в неделя от 8:30 до 12:30 часа (5 учебни часа) в 45 кабинет на НПМГ.
Начало: 4.03.2018 г.
Цена: 210 лв./модул.

 Плащане по банков път през месец февруари.


Български език и литература

Курс за 7ми клас – Учители: Филка Маринова, Румяна Шуманска
Цел на обучението: Подготовка за НВО и кандидатстване в гимназии след завършен 7ми клас

Записване:
телефон: 0884-604-958, e-mail: f_marinova@abv.bg
телефон: 0882-005-153, e-mail: rshumanska130@yahoo.com
Посочвайте трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител!

Курсът е организиран в 2 модула по 60 учебни часа.
Първи модул: м.октомври 2017 г. – м.януари 2018 г.
Втори модул: м. февруари 2018 г. – м. май 2018 г.
Занятията ще се провеждат в неделя от 9:30 до 12:30 часа (4 учебни часа ) в 49 кабинет на НПМГ, начало – 1 октомври 2017 г.
Цена: 360 лв./модул Таксите ще се внасят през месец септември.


Курс за 7ми клас – Учител: Анелия Белчева.
Цел на обучението: Подготовка за НВО и кандидатстване в гимназии след завършен 7ми клас

Записване:
телефон: 0886166920, e-mail: aneliabel@abv.bg – Анелия Белчева
телефон: 0897769816 – Антоанета Георгиева
след 16.09.2017 г. – 0898732498, Лилия Георгиева.
Посочвайте трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител!

Курсът е организиран в два модула:
Първи модул: 56 часа, 14 занятия по 4 учебни часа, от м. октомври до м. януари, 2017 г.;
Втори модул: 48 часа, 12 занятия по 4 учебни часа, от м. февруари до м. май, 2017 г.

Общо 104 часа.
Занятията ще се провеждат в неделя, от 12,30 до 15,30 (4 учебни часа), в 46 кабинет на НПМГ.
Начало: 1 октомври 2017 г. , родителска среща в 12,30 ч..

Цена:
Първия модул – 336 лв. (плаща се при записването);
Втория модул – 288 лв. (плаща се до края на м. февруари).