Курсове за учебната 2022/2023 г.

Заявления и декларации – за всички курсове

Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни
Заявление за записване

Български език и литература

Математика

Физика

Биология

Химия

География и икономика