Курсове в НПМГ за 2017-18 учебна година


Математика

Записване за курсове по математика започна на 1 май. Подробности за курсовете и контакти за записване вижте [тук]


Биология

Курс за 7ми клас – ръководител Валентин Дойнов
Записване на:GSM 0887-253-388 , Валентин Дойнов
или на: valdoinov@gmail.com Посочвайте трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител!
Крурсът е организиран в два модула по 35 учебни часа. Курсът включва базова подготовка за учебния материал за 7ми клас и подготовка за олимпиади/състезания, участващи в балообразуването за профил „Природни науки“ в НПМГ.
Планирано е занятията да се провеждат в неделя от 8:30 до 11:40 часа (4 учебни часа) в 45 кабинет на НПМГ, начало – първата неделя на октомври.
Цена: 210 лв./модул. Таксите ще се внасят през месец септември.


Български език и литература

Курс за 7ми клас – Учители: Филка Маринова, Румяна Шуманска
Цел на обучението: Подготовка за НВО и кандидатстване в гимназии след завършен 7ми клас

Записване:
телефон: 0884-604-958, e-mail: f_marinova@abv.bg
телефон: 0882-005-153, e-mail: rshumanska130@yahoo.com
Посочвайте трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител!

Курсът е организиран в 2 модула по 60 учебни часа.
Първи модул : м.октомври 2017 г. – м.януари 2018 г.
Втори модул: м. февруари 2018 г. – м. май 2018 г.
Занятията ще се провеждат в неделя от 9:30 до 12:30 часа (4 учебни часа ) в 49 кабинет на НПМГ, начало – 1 октомври 2017 г.
Цена: 360 лв./модул Таксите ще се внасят през месец септември.