Курсове за учебната 2020/2021 г.


Български език и литература

Учители – Информация за контакт

Ана Духалова
Телефон: 0884603168
Е-mail: ana.duhalova@abv.bg

Виолина Йорданова
Телефон: 0885810446
Е-mail: violina.yordanova@abv.bg

Цел на обучението Подготовка за НВО и кандидатстване в гимназии след завършен 7. клас
Организация на обучението

Курсът е организиран в 3 модула по 40 учебни часа.

I модул: м. октомври 2020г. – м. декември 2020г.
II модул: м. декември 2020г. – м. февруари 2021г.
III модул: м. март 2021г. – м. май 2020г.

Предвидени са три пробни изпита: м. януари, м. март и м. май.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в неделя по 4 учебни часа в 47. кабинет на НПМГ.

Начало – 4 октомври 2020г.

Цена

350лв. – първи модул;
350 лв. – втори модул;
300лв. – трети модул

Таксите за първия модул ще се внасят през септември.

За да посещавате курса е необходимо да подадете заявление за участие (изтеглете заявлението от тук), в което да посочите трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител и декларация за съгласие за използване на лични данни (изтеглете декларацията от тук). Заявленията се подават онлайн на имейл адреси: kursove@npmg.org и ana.duhalova@abv.bg

Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF
банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л.Чакалов“.

Математика

Учители – Информация за контакт

Атанас Сталев
Телефон: 0883321246
Е-mail: atanas.stalev@npmg.org

Симона Стоилова
Телефон: 0899130603
Е-mail: simona.stoilova@npmg.org

Цел на обучението Подготовка за НВО и кандидатстване в гимназии след завършен 7. клас
Организация на обучението

Курсът е организиран в 3 модула по 40 учебни часа.

I модул: 19.09.2020г. – 28.11.2020г.

II модул: 05.12.2020г. –27.02.2021г.

III модул: 06.03.2021г. – 29.05.2021г.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в събота с продължителност 4 учебни часа (09:00-12:00) в НПМГ.

Начало – 19.09.2020 г.

Цена

350 лв. – първи модул;
350 лв. – втори модул;
300лв. – трети модул

Таксите за първия модул ще се внасят през септември.

За да посещавате курса е необходимо да подадете заявление за участие (изтеглете заявлението от тук),
в което да посочите трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител
и декларация за съгласие за използване на лични данни (изтеглете декларацията от тук).
Заявленията се подават онлайн на имейл адреси: kursove@npmg.org, atanas.stalev@npmg.org и simona.stoilova@npmg.org

Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF
банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л.Чакалов“.

Курсове по математика от 2 до 7 клас

Биология 

Групата е запълнена!

Ръководител: Валентин Дойнов

Начало: 07.02.2021 г.

Курсът е организиран в НПМГ, в два модула по 35 учебни часа и включва подготовка за олимпиада по биология и подготовка за Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“: модул Биология. По-високия резултат от тях, участва в балообразуването с удвоен брой точки за профил „Природни науки“ – паралелки „Биология и химия“.

Планирано е занятията да се провеждат от 8:30 до 12:30 (5 учебни часа) всяка неделя в 10-ти кабинет на НПМГ.

При необходимост занятията ще се водят онлайн.

За да посещавате курса е необходимо да подадете заявление за участие (изтеглете заявлението от тук), в което да посочите трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител и декларация за съгласие за използване на лични данни (изтеглете декларацията от тук). Заявленията се подават онлайн на имейл адреси kursove@npmg.org и valentin.doynov@npmg.org.

За информация: 0887-253-388, Валентин Дойнов 

Цена: 315 лв. / модул. 

Таксaта се внася по банков път – само след записване.

Химия

Ръководител: Наско Стаменов

Дати: 03.04.; 05.04.; 07.04.; 08.04; 09.04.2021 г.

Курсът ще се проведе през Априлската ваканция, в две групи, от 09:00 и от 14:00 часа.

Продължителността е пет дни по пет учебни (4 астрономически) часа.

За да посещавате курса е необходимо да подадете заявление за участие (изтеглете заявлението от тук), в което да посочите трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител и декларация за съгласие за използване на лични данни (изтеглете декларацията от тук). Заявленията се подават онлайн на имейл адреси kursove@npmg.org и nasko.stamenov@npmg.org.

В писмото заявете желаната от Вас група. 

Цена:  300 лв.

Изчакайте съобщение кога да внесете таксата.

Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF
банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л.Чакалов“.

Ръководител: Марта Маркова

Начало: 31.10.2020г.

Курсът е организиран в НПМГ, в два модула:

I модул (теоретичен) 30 учебни часа; от 31.10.20 – 19.12.20

II модул (практичен) 20 учебни часа. от  08.05.21 – 29.05.21

Курсът включва (базова) подготовка по учебния материал за VII клас и част от учебния материала за VI клас , както и подготовка за Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“: модул Химия.

Планирано е занятията да се провеждат в събота от 9:00 до 13:00 (5 учебни часа) в 40 кабинет на НПМГ. При необходимост занятията ще се водят онлайн.

За да посещавате курса е необходимо да подадете заявление за участие (изтеглете заявлението от тук), в което да посочите трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител и декларация за съгласие за използване на лични данни (изтеглете декларацията от тук). Заявленията се подават онлайн на имейл адреси kursove@npmg.org и marta.markova@npmg.org.

Моля, след подадено заявление потвърдете на посочения телефонен номер:

За информация: 0888 978 012, Марта Маркова

Цена:   I модул (теоретичен) 300 лв

             II модул (практичен) 200 лв

Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF
банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л.Чакалов“.

Физика

Групата е запълнена!

Ръководител: Валентина Маринова

Начало: 17.04.2021г.

Курсът е организиран в НПМГ, в един модул – 30 учебни часа.

Курсът включва (базова) подготовка по учебния материал за VII клас и подготовка за Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“: модул Физика, участващо в балообразуването с удвоен брой точки за профил „Математически“ – паралелка  „Физика и математика“.

Планирано е занятията да се провеждат в събота от 9:00 до 13:00 (5 учебни часа) в 33 кабинет на НПМГ. При необходимост занятията ще се водят онлайн.

За да посещавате курса е необходимо да подадете заявление за участие (изтеглете заявлението от тук), в което да посочите трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител и декларация за съгласие за използване на лични данни (изтеглете декларацията от тук). Заявленията се подават онлайн на имейл адреси kursove@npmg.org и valentina.marinova@npmg.org.

Цена: 250 лв. (6 поредни съботи по 5 учебни часа = 30 учебни часа)

Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF
банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л.Чакалов“.