Курсове за учебната 2023/2024 г.

Заявления и декларации – за всички курсове

Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни
Заявление за записване

Български език и литература

Математика

Физика

Курс за 7 клас – ръководител Валентина Маринова – групите са запълнени
Курс Физика, 7 КЛАС
Учители – Информация за контакт Валентина Маринова                                   
Телефон: 0888 50 11 94                               
valentina.marinova@npmg.org
Цел на обучението Подготовка за държавен план-прием след VІІ клас.
Организация на обучението Курсът е интензивен – 35 учебни часа.
Време и място на провеждане Занятията ще се провеждат в събота с продължителност
5 учебни часа (09:00-13:00) в НПМГ, к-т № 33
Начало – 16.03.2024 г.
Цена Цена
410 лв.

1.    За да посещавате курса е необходимо:
·         да подадете заявление (изтеглете заявлението от тук);
·         декларация за съгласие за използване на лични данни (изтеглете декларацията от тук)
·         сканирано копие на платежното нареждане.


2.       Посочените документи се подават онлайн на и на двата посочени имейл адреси: kursove@npmg.orgvalentina.marinova@npmg.org
 
3.    Таксaта се внася по банкова сметка:
IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF
банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.
4.    При заплащане на таксата в платежното нареждане,  моля отбележете:
·         Име и фамилия на курсиста
·         Наименование на курса и модул / например: математика 7 клас, 2 модул/

Курс за 7 клас – ръководител Иван Живков Станков
Курс Физика, 7 КЛАС
Учители – Информация за контакт Иван Станков                                  
Телефон: +359890138372                           
ivan.stankov@npmg.org
Цел на обучението Подготовка за държавен план-прием след VІІ клас.
Организация на обучението Курсът е интензивен – 35 учебни часа.
Време и място на провеждане Занятията ще се провеждат в неделя с продължителност
5 учебни часа (09:00-13:00) в НПМГ, к-т № 11
Начало – 17.03.2024 г.
Цена Цена
410 лв.

1.    За да посещавате курса е необходимо:
·         да подадете заявление (изтеглете заявлението от тук);
·         декларация за съгласие за използване на лични данни (изтеглете декларацията от тук)
·         сканирано копие на платежното нареждане.


2.       Посочените документи се подават онлайн на и на двата посочени имейл адреси: kursove@npmg.org, ivan.stankov@npmg.org
 
3.    Таксaта се внася по банкова сметка:
IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF
банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.
4.    При заплащане на таксата в платежното нареждане,  моля отбележете:
·         Име и фамилия на курсиста
·         Наименование на курса и модул / например: математика 7 клас, 2 модул/

Биология

Химия

География и икономика

МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ и БИОЛОГИЯ

За допълнителна информация за провежданите курсове се обръщайте към ръководителите на курса или към Веселина Йорданова, тел. 0893696261