Курсове за учебната 2022/2023 г.

Важно!

Уважаеми родители, във връзка с приключване на финансовата година, Ви молим,

Таксите за заплащане на курсовете да се внасят до 10.12.2022 и след 01.01.2023 г.

Заявления и декларации – за всички курсове

Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни
Заявление за записване

Български език и литература

Математика

Физика

Биология

Химия

География и икономика