Курсове за учебната 2021/2022 г.

Заявления и декларации – за всички курсове

Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни
Заявление за записване


Български език и литература

Курс

БЕЛ, 7 КЛАС

Учители – Информация за контакт

Ана Духалова
Телефон: 0887692828/ 0885603168
Е-mail: ana.duhalova@abv.bg

Виолина Йорданова
Телефон: 0885810446
Е-mail: violina.yordanova@abv.bg

Цел на обучението

Подготовка за НВО и кандидатстване в гиманизии

след завършен VІІ клас.

Организация на обучението

Курсът е организиран в 3 модула по 40 учебни часа.

I модул:  м. октомври 2021 г. – м. декември 2021 г.

II модул: м. декември 2021 г. – м. февруари 2022 г.

III модул: м. март 2022 г. – м. май 2022 г.

Предвидени са 3 пробни изпита: м. януари, м. март, м. май.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в събота с продължителност

4 учебни часа (09:00-12:00) в НПМГ

Начало – 02.10.2021 г.

Цена

350 лв. – първи модул;
350 лв. – втори модул;
350лв. – трети модул;

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 1. Посочените документи се подават онлайн и на трите посочени имейл адреси: kursove@npmg.organa.duhalova@abv.bg, violina.yordanova@abv.bg
 1. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

 1. При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:
 • Име и фамилия на курсиста
 • Наименование на курса и модул / например: БЕЛ 7 клас, 2 модул/

Биология

Групата е запълнена!

Предмет

Биология и здравно образование

Учители – Информация за контакт

Валентин Дойнов
Телефон: 0887253388
Е-mail: valentin.doynov@npmg.org

 

Цел на обучението

 

подготовка за олимпиада по биология и подготовка за

Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“:

модул Биология.

Организация на обучението

 

Курсът е организиран в 2 модула по 35 учебни часа.

I модул : 23.01.2022 – 6.03.2022 г.

II модул : 13.03.2022 – 8.05.2022 г.

Време и място на провеждане

 

Занятията ще се провеждат в неделя с продължителност

5 учебни часа (08:30-12:30) в НПМГ, стая № 10

Начало – 23.01.2022 г.

Цена

315 лв. – първи модул
315 лв. – втори модул

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 1. Посочените документи се подават онлайн и на двата посочени имейл адреси: kursove@npmg.org, valentin.doynov@npmg.org
 1. Внасянето на таксата само след потвърждение от ръководителя на курса Валентин Дойнов

Математика

Курс

Математика, 7 клас

Учители – Информация за контакт

Кръстю Петров
Телефон: 0888607905
Е-mail: krustyu.petrov@npmg.org

Цел на обучението

Подготовка за  НВО след 7 клас.

Усвояване на понятия, определения, теореми и основни

 задачи от 5, 6 и 7 класове.

Увереност в знанията и уменията.

Придобиване на опит и прилагане на стратегии при

решаването на задачи от изпитния формат.

Организация на обучението

Начало на курса: 26.09.2021 г.

Край на курса:        12.06.2022 г.

Общо 100 учебни часа.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в неделя

с продължителност 3 учебни часа (11:00 – 13:15)

в НПМГ.

Цена

860 лв.

Първа вноска: 430 лв.  до 15.09.2021 г.

Втора вноска: 430 лв. до 04.02.2022 г.

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 • да подадете заявление (изтеглете заявлението от тук);
 • декларация за съгласие за използване на лични данни (изтеглете декларацията от тук)
 • след потвърждение за записване от наша страна, се прави заплащане до посочената по-горе дата и сканирано копие на платежното нареждане се изпраща на имейла.
 1. Посочените документи се подават онлайн и на двата посочени имейл адреси: kursove@npmg.orgkrustyu.petrov@npmg.org

 

 1. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

 1. При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:
 • Име и фамилия на курсиста
 • Наименование на курса и номер на вноската / например: математика 7 клас, първа вноска/.

 

 

Курс

Математика, 7 клас

Учители – Информация за контакт

Атанас Сталев
Телефон: 0883321246
Е-mail: atanas.stalev@npmg.org

Симона Стоилова
Телефон: 0899130603
Е-mail: simona.stoilova@npmg.org

 

Цел на обучението

Подготовка за  НВО VII.

Организация на обучението

Курсът е организиран в 3 модула.

I модул: 03.10.2021 г. – 12.12.2021 г.

II модул: 09.01.2022 г. –27.03.2022 г.

III модул: 3.04.2022 г. – 12.06.2022 г.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в неделя с продължителност

4 учебни часа (09:00-12:00) в НПМГ, стая № 35

Начало – 03.10.2021 г.

Цена

400 лв. – първи модул; до 01.10.2021 г.
400 лв. – втори модул; до 07.01.2022 г.
300 лв. – трети модул; до 31.03.2022 г.

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 • да подадете заявление (изтеглете заявлението от тук);
 • декларация за съгласие за използване на лични данни (изтеглете декларацията от тук)
 • след потвърждение за записване от наша страна, се прави заплащане до посочената по-горе дата и сканирано копие на платежното нареждане се изпраща на имейла.
 1. Посочените документи се подават онлайн на и на трите посочени имейл адреси: kursove@npmg.orgatanas.stalev@npmg.org simona.stoilova@npmg.org

 

 1. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

 1. При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:
 • Име и фамилия на курсиста
 • Наименование на курса и модул / например: математика 7 клас, 2 модул/

 

Курс

Математика, 5 клас

Учители – Информация за контакт

Ева Димитрова
Телефон: 0899179292
Е-mail: eva.dimitrova@npmg.org

Цел на обучението

Затвърждаване и разширяване на знанията по математика.

Решаване на тестове с цел развитие на бърза и логична

математическа мисъл. Решаване на задачи

от олимпиади и състезания  с цел ранна подготовка за отлично

справяне с втория модул на НВО в 7 клас.

Организация на обучението

Курсът е организиран е с продълнителност 100 учебни часа.

Начало 25.09.2021.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в събота с продължителност

3 учебни часа с едно междучасие от 20 минути

(09:00-11:20) в НПМГ

Начало – 25.09.2021 г.

Цена

Такса 900лв

Заплаща се на две вноски:

I – вноска 450 лв до 15.09.2021 година

II – вноска 450 лв до 4.02.2021 година

 

 

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 • да подадете заявление (изтеглете заявлението от тук);
 • декларация за съгласие за използване на лични данни (изтеглете декларацията от тук)
 • след потвърждение за записване от наша страна, се прави заплащане до посочената по-горе дата и сканирано копие на платежното нареждане се изпраща на имейла.
 1. Посочените документи се подават онлайн на и на двата посочени имейл адреси: kursove@npmg.orgeva.dimitrova@npmg.org

 

 1. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

 1. При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:
 • Име и фамилия на курсиста
 • Наименование на курса и номер на вноската / например: математика 5 клас, I вноска.
 • /

 

 

Курс

Математика, 4 КЛАС

Учители – Информация за контакт

Тодор Иванов
Телефон: 0878412158
Е-mail: todor.ivanov@npmg.org

Цел на обучението

Подготовка за държавен план-прием след ІV клас.

Организация на обучението

Курсът е организиран в 4 модула по 28 учебни часа.

I модул: 18.09.2021 г. – 30.10.2021 г.

II модул: 06.11.2021 г. –18.12.2021 г.

III модул: 08.01.2022 г. – 19.02.2022 г.

ІV модул: 06.03.2022 г. – 24.04.2022 г.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в събота с продължителност

4 учебни часа (08:30-11:50) в НПМГ, стая № 35

Начало – 18.09.2021 г.

Цена

230 лв. – първи модул; до 25.09.2021 г.
230 лв. – втори модул; до 06.11.2021 г.
230лв. – трети модул; до 16.01.2022 г.

230 лв. – четвърти модул; до 06.03.2022 г.

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 1. Посочените документи се подават онлайн на и на двата посочени имейл адреси: kursove@npmg.org, todor.ivanov@npmg.org
 1. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

 1. При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:
 • Име и фамилия на курсиста
 • Наименование на курса и модул / например: математика 7 клас, 2 модул/

курс

Математика 3 клас

Учители – Информация за контакт

Тодор Иванов
Телефон: 0878412158
Е-mail: todor.ivanov@npmg.org

Цел на обучението

Подготовка на третокласници, за участия

 в математически състезания и конкурси.

Организация на обучението

Курсът е организиран в 4 модула по 21 учебни часа.

I модул: 18.09.2021 г. – 30.10.2021 г.

II модул: 06.11.2021 г. –18.12.2021 г.

III модул: 08.01.2022 г. – 19.02.2022 г.

ІV модул: 06.03.2022 г. – 24.04.2022 г.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в сряда  с продължителност

3 учебни часа (18:00-20:00) в танцовата зала на НПМГ.

Начало – 22.09.2021 г.

Цена

180 лв. – първи модул; до 25.09.2021 г.
180 лв. – втори модул; до 06.11.2021 г.
180лв. – трети модул; до 16.01.2022 г.

180 лв. – четвърти модул; до 06.03.2022 г.

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 1. Посочените документи се подават онлайн на и на двата посочени имейл адреси: kursove@npmg.org, todor.ivanov@npmg.org

 

 1. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

 1. При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:
 • Име и фамилия на курсиста
 • Наименование на курса и модул / например: математика 3 клас, 2 модул/

 

 

Химия

 

Учители – Информация за контакт

Наско Стаменов
Телефон: 0892 455 453
Е-mail: nasko.stamenov@npmg.org

Цел на обучението

Подготовка за Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов”

Модул: Химия

Организация на обучението

Курсът е организиран общо в 25 учебни часа.

Интензивен от 02.04.2022 г. – 08.04.2022 г.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат на 02.04; 03.04; 04.04; 07.04; 08.04.

По 5 учебни часа (9:00-13:00), с включена почивка

При проявен интерес за две групи и 5 учебни часа (14:00-18:00),

 в НПМГ, стая № 43

Начало – 02.04.2022 г.

Цена

300 лв. – от 04.01.2022 до 25.03.2022 г.

 

Учители – Информация за контакт

Марта Маркова
Телефон: 0888 978 012
Е-mail: marta.markova@npmg.org

Цел на обучението

Подготовка за Националното състезание „Акад.Любомир Чакалов”

Модул: Химия

Организация на обучението

Курсът е организиран в 2  модула, общо  45 учебни часа.

I модул: 08.01.2022 г. – 05.02.2022 г.

II модул: 30.04.2022 г. –21.05.2022 г.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в събота с продължителност

5 учебни часа (9:00-13:00), с включена почивка

 в НПМГ, стая № 40

Начало – 08.01.2022 г.

Цена

300 лв. – първи модул; до 05.01.2022 г.

250 лв. – втори модул; до 27.04.2022 г.

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 1. Посочените документи се подават онлайн на и на двата посочени имейл адреси: kursove@npmg.org, marta.markova@npmg.org
 1. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

 1. При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:
 • Име и фамилия на курсиста
 • Наименование на курса и модул / например: математика 7 клас, 2 модул/

Физика

Курс

Физика, 7 КЛАС

Учители – Информация за контакт

Валентина Маринова                                    Иван Станков
Телефон: 0888 50 11 94                               Телефон: 0890138372
valentina.marinova@npmg.org                    ivan.stankov@npmg.org

Цел на обучението

Подготовка за държавен план-прием след VІІ клас.

Организация на обучението

Курсът е интензивен – 35 учебни часа.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в събота с продължителност

5 учебни часа (09:00-13:00) в НПМГ, к-т № 32 и 33

Начало – 19.03.2022 г.

Цена

240 лв.

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 1. Посочените документи се подават онлайн на и на трите посочени имейл адреси: kursove@npmg.orgvalentina.marinova@npmg.org, ivan.stankov@npmg.org.
 1. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

 1. При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:
 • Име и фамилия на курсиста
 • Наименование на курса и модул / например: математика 7 клас, 2 модул/

География и икономика

Курс по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – НПМГ

Курсът ще се проведе при минимум 12 подадени заявления за включване на ученици
Внасянето на таксата само след потвърждение от ръководителите на курса :

Василка Йорданова; Мария Вълкова

 

Учител – Информация за контакт

Василка Йорданова – Телефон: 0894-345-065;   Е-mail: vasilka_atanasowa@abv.bg

Мария Вълкова  –  Телефон:  0885-512-231        E-mail: m.valkova@npmg.org

Цел на обучението:  подготовка за олимпиада по География и подготовка за Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“, модул География и икономика.

Организация на обучението:

Курсът е организиран в 2 модула по 45 учебни часа – общо 90 часа.

I модул: 09.01.2022 – 6.03.2022 г.

II модул: 13.03.2022 – 22.05.2022 г.

Време и място на провеждане:

Занятията ще се провеждат в неделя с продължителност 5 учебни часа – (08:30-12:30)         в НПМГ, стая № 39.

Начало – 09.01.2022 г.

Цена – 810 лева.

405 лв. – първи модул

405 лв. – втори модул

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 • да подадете заявление;
 • декларация за съгласие за използване на лични данни;
 • сканирано копие на платежното нареждане.
 1. Посочените документи се подават онлайн и на трите посочени имейл адреси: kursove@npmg.org, vasilka.yordanova@npmg.org; m.valkova@npmg.org
 2. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701

BIC: STSABGSF;   банка: ДСК

бенефициент:  НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:

Име и фамилия на курсиста

Наименование на курса и модул /например: География 7 клас, 1 модул/