Курсове за учебната 2020/2021 г.

Заявления и декларации – за всички курсове

Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни
Заявление за записване


Български език и литература

Курс

БЕЛ, 7 КЛАС

Учители – Информация за контакт

Ана Духалова
Телефон: 0887692828/ 0885603168
Е-mail: ana.duhalova@abv.bg

Виолина Йорданова
Телефон: 0885810446
Е-mail: violina.yordanova@abv.bg

Цел на обучението

Подготовка за НВО и кандидатстване в гиманизии

след завършен VІІ клас.

Организация на обучението

Курсът е организиран в 3 модула по 40 учебни часа.

I модул:  м. октомври 2021 г. – м. декември 2021 г.

II модул: м. декември 2021 г. – м. февруари 2022 г.

III модул: м. март 2022 г. – м. май 2022 г.

Предвидени са 3 пробни изпита: м. януари, м. март, м. май.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в събота с продължителност

4 учебни часа (09:00-12:00) в НПМГ

Начало – 02.10.2021 г.

Цена

350 лв. – първи модул;
350 лв. – втори модул;
300лв. – трети модул;

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 1. Посочените документи се подават онлайн и на трите посочени имейл адреси: kursove@npmg.organa.duhalova@abv.bg, violina.yordanova@abv.bg
 1. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

 1. При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:
 • Име и фамилия на курсиста
 • Наименование на курса и модул / например: БЕЛ 7 клас, 2 модул/

Математика

Курс

Математика, 4 КЛАС

Учители – Информация за контакт

Тодор Иванов
Телефон: 0878412158
Е-mail: todor.ivanov@npmg.org

Цел на обучението

Подготовка за държавен план-прием след ІV клас.

Организация на обучението

Курсът е организиран в 4 модула по 28 учебни часа.

I модул: 18.09.2021 г. – 30.10.2021 г.

II модул: 06.11.2021 г. –18.12.2021 г.

III модул: 08.01.2022 г. – 19.02.2022 г.

ІV модул: 06.03.2022 г. – 24.04.2022 г.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в събота с продължителност

4 учебни часа (08:30-11:50) в НПМГ, стая № 35

Начало – 18.09.2021 г.

Цена

230 лв. – първи модул; до 25.09.2021 г.
230 лв. – втори модул; до 06.11.2021 г.
230лв. – трети модул; до 16.01.2022 г.

230 лв. – четвърти модул; до 06.03.2022 г.

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 1. Посочените документи се подават онлайн на и на двата посочени имейл адреси: kursove@npmg.org, todor.ivanov@npmg.org
 1. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

 1. При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:
 • Име и фамилия на курсиста
 • Наименование на курса и модул / например: математика 7 клас, 2 модул/

курс

Математика 3 клас

Учители – Информация за контакт

Тодор Иванов
Телефон: 0878412158
Е-mail: todor.ivanov@npmg.org

Цел на обучението

Подготовка на третокласници, за участия

 в математически състезания и конкурси.

Организация на обучението

Курсът е организиран в 4 модула по 21 учебни часа.

I модул: 18.09.2021 г. – 30.10.2021 г.

II модул: 06.11.2021 г. –18.12.2021 г.

III модул: 08.01.2022 г. – 19.02.2022 г.

ІV модул: 06.03.2022 г. – 24.04.2022 г.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в сряда  с продължителност

3 учебни часа (18:00-20:00) в танцовата зала на НПМГ.

Начало – 22.09.2021 г.

Цена

180 лв. – първи модул; до 25.09.2021 г.
180 лв. – втори модул; до 06.11.2021 г.
180лв. – трети модул; до 16.01.2022 г.

180 лв. – четвърти модул; до 06.03.2022 г.

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 1. Посочените документи се подават онлайн на и на двата посочени имейл адреси: kursove@npmg.org, todor.ivanov@npmg.org

 

 1. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

 1. При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:
 • Име и фамилия на курсиста
 • Наименование на курса и модул / например: математика 3 клас, 2 модул/

 

 

Биология 

Ръководител: Валентин Дойнов

Начало: 29.05.2021 г.

Курсът е организиран в НПМГ, в два дни по 5 учебни часа(общо 10) и включва преговор и обобщение по биология за Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“: модул Биология.

Планирано е занятията да се провеждат online от 8:30 до 12:30 (5 учебни часа) на 29 и 30 май, в електронната платформа Microsoft Teams. За целта ще е необходимо да изпратите имейл на детето, с който ще бъде включено в групата.

За да посещавате курса е необходимо да подадете заявление за участие (изтеглете заявлението от тук), в което да посочите трите имена на курсиста и телефон за връзка с родител и декларация за съгласие за използване на лични данни (изтеглете декларацията от тук). Заявленията се подават онлайн на имейл адреси kursove@npmg.org и valentin.doynov@npmg.org.

За информация: 0887-253-388, Валентин Дойнов 

Цена: 100 лв. 

Таксaта се внася по банков път – само след записване.

Химия

Учители – Информация за контакт

Марта Маркова
Телефон: 0888 978 012
Е-mail: marta.markova@npmg.org

Цел на обучението

Подготовка за Националното състезание „Акад.Любомир Чакалов”

Модул: Химия

Организация на обучението

Курсът е организиран в 2  модула, общо  45 учебни часа.

I модул: 08.01.2022 г. – 05.02.2022 г.

II модул: 30.04.2022 г. –21.05.2022 г.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в събота с продължителност

5 учебни часа (9:00-13:00), с включена почивка

 в НПМГ, стая № 40

Начало – 08.01.2022 г.

чч

300 лв. – първи модул; до 05.01.2022 г.

250 лв. – втори модул; до 27.04.2022 г.

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 1. Посочените документи се подават онлайн на и на двата посочени имейл адреси: kursove@npmg.org, marta.markova@npmg.org
 1. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

 1. При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:
 • Име и фамилия на курсиста
 • Наименование на курса и модул / например: математика 7 клас, 2 модул/

Физика

Курс

Физика, 7 КЛАС

Учители – Информация за контакт

Валентина Маринова                                    Иван Станков
Телефон: 0888 50 11 94                               Телефон: 0890138372
valentina.marinova@npmg.org                    ivan.stankov@npmg.org

Цел на обучението

Подготовка за държавен план-прием след VІІ клас.

Организация на обучението

Курсът е интензивен – 35 учебни часа.

Време и място на провеждане

Занятията ще се провеждат в събота с продължителност

5 учебни часа (09:00-13:00) в НПМГ, к-т № 32 и 33

Начало – 19.03.2022 г.

Цена

240 лв.

 1. За да посещавате курса е необходимо:
 1. Посочените документи се подават онлайн на и на трите посочени имейл адреси: kursove@npmg.orgvalentina.marinova@npmg.org, ivan.stankov@npmg.org.
 1. Таксaта се внася по банкова сметка:

IBAN: BG55STSA93003190545701
BIC: STSABGSF

банка: ДСК
бенефициент: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

 1. При заплащане на таксата в платежното нареждане, моля отбележете:
 • Име и фамилия на курсиста
 • Наименование на курса и модул / например: математика 7 клас, 2 модул/