Курсове за учебната 2023/2024 г.

Заявления и декларации – за всички курсове

Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни
Заявление за записване

Български език и литература

Математика

Физика

Биология

Химия

География и икономика

МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ и БИОЛОГИЯ