Директор: Ивайло Ушагелов
Заместник-директор по УД: Нели Георгиева
Заместник-директор по УД: Нели Дянкова
Заместник-директор по УД: Деница Кожухарова
Председател на училищно настоятелство: Нели Илиева
Председател на обществения съвет: Мариана Черкезова
Председател на синдикалната организация: Валентин Дойнов
Председател на Ученическия съвет: Антония Христова
Зам.-председател на Ученическия съвет: Божидара Савова
Председатели на Методически обединения:
Български език и литература: Снежа Йорданова
Английски език: Елвира Димитрова
Немски език: Красимира Александрова
Втори чужд език: Йорданка Маринова
Математика: Атанас Сталев
Информатика и Информационни технологии: Елица Грозданова
Физика: Иван Станков
Химия: Невена Върбанова
Биология: Валентин Дойнов
География: Георги Пейков
История: Стоян Терзиев
Философия: Гергана Драгиева
ФВС, Музика, Изобразително изкуство: Красимира Сорокина
Училищен психолог: Калина Джамбазова
Педагогически съветник: Весела Димитрова