Директор: Ивайло Ушагелов
Заместник-директор по АСД: Галина Иванова
Заместник-директор по УД: Нели Дянкова
Заместник-директор по УД: Деница Кожухарова
Председател на Училищно настоятелство: Емилия Бургазлиева
Председател на Обществения съвет: Валентина Лилова
Председател на Синдикалната организация: Валентин Дойнов
Председател на Ученическия съвет: Константин Димитров
Председатели на Професионални училищни общности:
Български език и литература: Ана Духалова
Английски език: Теодора Димитрова
Немски език: Августина Давчева
Втори чужд език: Галина Григорова
Математика: Яна Асеновска
Информатика и Информационни технологии: Момчил Иванов
Физика: Валентина Маринова
Химия: Невена Върбанова
Биология: Валентин Дойнов
География: Василка Йорданова
История: Кристина Ушева
Философия: Красимира Иванова
ФВС, Музика, Изобразително изкуство: Марина Лазарова
Училищен психолог: Калина Джамбазова
Педагогически съветник: Весела Димитрова