Директор: Ивайло Ушагелов
Заместник-директор по УД: Нели Георгиева
Заместник-директор по УД: Нели Дянкова
Председател на обществения съвет: Цветомир Борисов
Председател на синдикалната организация: Валентин Дойнов
Председател на Ученическия комитет: Мария Димитрова
Зам.-председател на Ученическия комитет: Иван Здравков
Председатели на Методически обединения:  
Български език и литература: Снежа Йорданова
Английски език: Елвира Димитрова
Чужди езици: Красимира Александрова
Математика: Атанас Сталев
Информатика и Информационни технологии: Капка Петрова
Физика: Жана Кюркчиева
Химия: Невена Върбанова
Биология: Валентин Дойнов
География: Георги Пейков
История: Стоян Терзиев
Философия: Красимира Иванова
ФВС, Музика, Изобразително изкуство: Красимира Сорокина
Педагогически съветник:

Училищен психолог:

Весела Димитрова

Калина Джамбазова