Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Ръководство

Директор:Ивайло Ушагелов
учител по химия и ООСivaylo.ushagelov@npmg.org
Заместник-директор по АСД:Галина Ивановаgalina.ivanova@npmg.org
Заместник-директор по УД:Нели Дянковаучител по химия и ООСneli.dyankova@npmg.org
Заместник-директор по УД:Деница Кожухароваучител по английски езикdenitsa.kozhuharova@npmg.org
Заместник-директор по УД:Силвия Лоловаучител по физика и астрономияsilvia.lolova@npmg.org