Директор: Ивайло Ушагелов
Заместник-директор по АСД: Галина Иванова
Заместник-директор по УД: Нели Дянкова
Заместник-директор по УД: Деница Кожухарова
Председател на Училищно настоятелство: Нели Илиева
Председател на Обществения съвет: Мариана Черкезова
Председател на Синдикалната организация: Валентин Дойнов
Председател на Ученическия съвет: Антония Христова
Председатели на Професионални училищни общности:
Български език и литература: Снежа Йорданова
Английски език: Елвира Димитрова
Немски език: Красимира Александрова
Втори чужд език: Галина Григорова
Математика: Атанас Сталев
Информатика и Информационни технологии: Иван Станков
Физика: Нели Михайлова
Химия: Невена Върбанова
Биология: Валентин Дойнов
География: Георги Пейков
История: Стоян Терзиев
Философия: Михаела Шанова
ФВС, Музика, Изобразително изкуство: Красимира Сорокина
Училищен психолог: Калина Джамбазова
Педагогически съветник: Весела Димитрова