Директор: Даниела Шошова
Заместник-директор по УД: д-р Галя Рангелова Николова
Заместник-директор по УД: Нели Дянкова
Председател на обществения съвет: Цветомир Борисов
Председател на синдикалната организация: Валентин Дойнов
Председател на Ученическия комитет: Емил Монов
Зам.-председател на Ученическия комитет: Мартин Димитров
Председатели на Методически обединения:
Български език и литература: Снежа Йорданова
Английски език: Елвира Димитрова
Чужди езици: Красимира Александрова
Математика: Десислава Гичева
Информатика и Информационни технологии: Нели Георгиева
Физика: Жана Кюркчиева
Химия: Невена Върбанова
Биология: Валентин Дойнов
География: Георги Пейков
История: Стоян Терзиев
Философия: Гергана Драгиева
ФВС, Музика, Изобразително изкуство: Красимира Сорокина
Педагогически съветник: Калина Джамбазова