Директор: Ивайло Ушагелов
Заместник-директор по АСД: Галина Иванова
Заместник-директор по УД: Нели Дянкова
Заместник-директор по УД: Деница Кожухарова
Председател на Училищно настоятелство: Д-р Даниела Македонова
Председател на Обществения съвет: Росен Стоименов
Председател на Синдикалната организация: Валентин Дойнов
Председател на Ученическия съвет: Константин Димитров
Председатели на Професионални училищни общности:
Български език и литература: Ана Духалова
Английски език: Елвира Димитрова
Немски език: Красимира Александрова
Втори чужд език: Галина Григорова
Математика: Татяна Арнаудова
Информатика и Информационни технологии: Иван Станков
Физика: Нели Михайлова
Химия: Невена Върбанова
Биология: Валентин Дойнов
География: Василка Йорданова
История: Пламен Янков
Философия: Красимира Иванова
ФВС, Музика, Изобразително изкуство: Красимира Сорокина
Училищен психолог: Калина Джамбазова
Педагогически съветник: Весела Димитрова