Свободни места

Свободно работно мястоБрой Срок за подаване на документи
Учител по Математика126.08.2021 г. / до 16:00 ч.
Учител по История114.01.2022 г. / до 16:00 ч.
Хигиенист131.03.2022 г. / до 16:00 ч.
Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество104.04.2022 г. / до 16:00 ч.
Учител по БЕЛ209.06.2022 г. / до 16:00 ч.
Учител по Немски език109.06.2022 г. / до 16:00 ч.
Учител по ФВС209.06.2022 г. / до 16:00 ч.
Учител по Математика116.06.2022 г. / до 16:00 ч.
Ръководител на компютърен кабинет116.06.2022 г. / до 16:00 ч.
Учител по физика и астрономия126.07.2022 г. / до 16:00 ч.
Учител по философия/ по заместване101.08.2022 г. / до 16:00 ч.
Учител по Математика118.11.2022 г. / до 16:00 ч.
Хигиенист113.01.2023 г. / до 16:00 ч.
Учител по БЕЛ125.01.2023 г./ до 16.00 ч.

Необходими документи за заемане на свободни длъжности:

  1. Заявление – собственоръчно написано
  2. Автобиография – европейски формат на български език
  3. Копия на документи за завършено образование/квалификация
  4. Копие от трудова книжка
  5. Сертификати за обучения с присъединени кредити – копия (ако е приложимо)
  6. Делкарация за съгласие за работка на лични данни – по образец

Забележка: Ще се свържем само с одобрените кандидати по документи.