Свободни места

Свободно работно мястоБрой Срок за подаване на документиДоклад
Учител по Математика125.06.2021 г. / до 16:00 ч.Доклад
Учител по Химия и ООС125.06.2021 г. / до 16:00 ч.Доклад

Необходими документи за заемане на свободни длъжности:

  1. Заявление – собственоръчно написано
  2. Автобиография – европейски формат на български език
  3. Копия на документи за завършено образование/квалификация
  4. Копие от трудова книжка
  5. Сертификати за обучения с присъединени кредити – копия (ако е приложимо)
  6. Делкарация за съгласие за работка на лични данни – по образец