Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Свободни работни места

Свободни места

Необходими документи за заемане на свободни длъжности:

  1. Заявление – собственоръчно написано
  2. Автобиография – европейски формат на български език
  3. Копия на документи за завършено образование/квалификация
  4. Копие от трудова книжка
  5. Сертификати за обучения с присъединени кредити – копия (ако е приложимо)
  6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни – по образец

Забележка: Ще се свържем само с одобрените кандидати по документи.