Свободни места

Свободно работно мястоБрой Срок за подаване на документи
Учител по Математика126.08.2021 г. / до 16:00 ч.
Учител по История114.01.2022 г. / до 16:00 ч.

Необходими документи за заемане на свободни длъжности:

  1. Заявление – собственоръчно написано
  2. Автобиография – европейски формат на български език
  3. Копия на документи за завършено образование/квалификация
  4. Копие от трудова книжка
  5. Сертификати за обучения с присъединени кредити – копия (ако е приложимо)
  6. Делкарация за съгласие за работка на лични данни – по образец