Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Първа награда на 48-мата Национална конференция на въпросите по обучението по физика

ИВО ЛОЗАНОВ И ЯВОР ЙОРДАНОВ от 11 “з” клас от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – СОФИЯ
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ – Г-Н ЛЮДМИЛ ЙОВКОВ – УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
с Първа награда на тема
„Експериментално определяне на специфичен топлинен капацитет на воден разтвор на LiCl с ниска масова концентрация“
от 48-мата НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика” проведена на 2 – 4 октомври 2020 г. в София

Интервю с Иво Лозанов:

Мотивацията ни да работим по този проблем беше пряко свързана със VII-мия МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ЕСТЕСТВОИЗПИТАТЕЛИ (IYNT), който се проведе през 2019 г.

На място ни беше поставена задачата да се изследва физично явление, което изисква да се познават конкретни характеристики на водните разтвори на електролити.

Понеже на самия турнир нямаше много време и изисквания за прецизност, не беше възможно детайлно изследване.

Така след като се върнахме в България, решихме да проведем по-задълбочено проучване по темата за специфичния топлинен капацитет на водните разтвори на електролити.

След около 8 месеца теоретична и експериментална работа достигнахме до резултати. С помощта на г-н Йовков ги систематизирахме във вид на научна статия и отново с негова помощ успяхме да я публикуваме в брой 4 на списание “Математика” 2020 г. Заглавието на статията е: “Математически модел за експериментално определяне на специфичен топлинен капацитет на водни разтвори на електролити с ниска масова концентрация”.  

След публикацията на проекта, той беше представен от нас на Младежката сесия на 48-мата Национална конференция по въпросите на обучението по физика.

Там разработката беше отличена с първа награда от сформираното научно жури измежду над 15 други проекта. Това са нашите първи стъпки в науката, като преживяването ни подейства изключително мотивиращо. 

Класиране – младежка сесия