Класиране

Заповед на Директора на НПМГ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Незаети места след трети етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ са както следва:

  • Математически – Разширено изучаване на чужд език – Английски език – 1 място

Подаване  на документи за участие в четвърти етап на класиране:

  • на 03.08.2021 г. и 04.08.2021 г. от 09.00 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 16.30 часа
  • на 05.08.2021 г. от 09.00 часа до 13.00 часа.

Място на подаване на заявления:

  • деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

  • заявления за участие в класирането /по образец/
  • оригинал на свидетелство за основно образование
  • декларация за обработка на личните данни

Класирането учениците, подали заявление е съгласно утвърдените изисквания за формиране на бала по държавния план-прием при кандидатстване за НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Обявяване на списъка с класираните ученици:

  • на 05.08.2021 г., след 14.00 часа

Записване на класираните ученици:

  • на 06.08.2021 г. от 09.00 часа до 12.30 часа

Необходими документи – заявление и информационна карта /по образец/.

При наличие на свободни места след четвърти етап на класиране документи се приемат до 26.08.2021 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в деловодството на НПМГ.

Класиране – 30.08.2021 г., след 14.00 часа.

Записване –  31.08.2021 г. от 09.00 часа до 12.30 часа.

Незаети места след трети етап на класиране