Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Незаети места след трети етап на класиране

Класиране

Заповед на Директора на НПМГ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Незаети места след трети етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ са както следва:

Подаване  на документи за участие в четвърти етап на класиране:

Място на подаване на заявления:

Необходими документи:

Класирането учениците, подали заявление е съгласно утвърдените изисквания за формиране на бала по държавния план-прием при кандидатстване за НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Обявяване на списъка с класираните ученици:

Записване на класираните ученици:

Необходими документи – заявление и информационна карта /по образец/.

При наличие на свободни места след четвърти етап на класиране документи се приемат до 26.08.2021 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в деловодството на НПМГ.

Класиране – 30.08.2021 г., след 14.00 часа.

Записване –  31.08.2021 г. от 09.00 часа до 12.30 часа.