Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Спортни мероприятия на 20.02.2023 г. по случай патронния празник

На 20.02.2023 г. по случай Патронния празник на Гимназията се проведоха следните спортни мероприятия:

Волейбол: Турнир между класовете ( който продължава и в момента )  Резултати: 12а – 12ж –  2:0;  12а – 11а 2:0

Футбол: Турнир между класовете смесени отбори.  Резултати: 11ж : 11и ; 11з : 11в – 1:1 равни.

Баскетбол: Турнир между класовете. Резултати 8 – 10 клас  35:45