Разпределение на ученици от IV клас по стаи за Пролетно математическо състезание (тук)

Разпределение на ученици от IV клас по стаи за Пролетно математическо състезание