В конкурса за ученическо есе „Да мислим заедно със или срещу казаното в книгите?“ Жанета Дудина (X ж клас) – първо място, трето място заемат Иван Боянов (XIз клас), Виктор Янев (XI д клас). Иван Боянов грабва и специалната награда на Издателство „Критика и хуманизъм“.

Линк към статията на вестник Азбуки:

Полемика с книгите