Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Прием в V. клас за учебната 2023-2024 г.

Приключи кампанията за прием на ученици след завършен 4. клас.

Последният приет ученик е с бал 956,78 под номер 159 в таблицата с класирани ученици.

В двете паралелки са записани по 27 ученици. Надплановите 2 бройки са резултат от приема на техните близнаци в редовните 52.

Разпределението на учениците по паралелки предстои и родителите ще бъдат уведомени за подробностите на посочените от тях имейли.

Пожелаваме успех на всички кандидатствали ученици и се надяваме Гимназията отново да бъде част от техните мечти след завършване на 7. клас.

Добре дошли на най-малките членове на общността на НПМГ! Бъдете достойни носители на традициите на нашето училище, продължавайте да мечтаете и да се трудите все така упорито. Нека следващите 8 години бъдат щастливи и незабравими!