Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че след четвърти етап на класиране има 3 (три) свободни места, както следва:

  • в профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език – 1 (едно) място;
  • в профил „Математически“ с разширено изучаване на немски език – 2 (две) места

Подаване  на документи за участие в пети етап на класиране:

на 28.08.2023 г. от 09.00 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 16.30 часа

Място на подаване на документите –  деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

  1. Заявления по образец за участие в класирането
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование
  3. Декларация за обработка на личните данни

Обявяване на списъците с класираните ученици – на 29.08.2023г. до 14.00 ч.

Записване на класираните ученици на 30.08.2023г. до 17.00 ч.

Свободни места след IV етап на класиране