Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

НПМГ активно си сътрудничи с  ЦПЛР-КОК-София

Тази учебна година НПМГ активно си сътрудничи с  ЦПЛР-КОК-София (Център за кариерно ориентиране). Представители на Центъра периодично провеждат часове по кариерно ориентиране с ученици от седми, дванадесети и единадесети класове.