Тази учебна година НПМГ активно си сътрудничи с  ЦПЛР-КОК-София (Център за кариерно ориентиране). Представители на Центъра периодично провеждат часове по кариерно ориентиране с ученици от седми, дванадесети и единадесети класове.

НПМГ активно си сътрудничи с  ЦПЛР-КОК-София