Прием след 4 клас

С решение на Педагогическия съвет на НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ от учебната 2021/2022 година ще се предложи държавен план-прием след завършен четвърти клас. Колективът на Гимназията е убеден, че обучението на ученици в ранна възраст е отлична основа за успешното…